CHỦ TỊCH UBND TỈNH: Nhiệm vụ năm 2023 là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghỉ, dám làm vì sự phát triển chung của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân

Thứ sáu - 09/12/2022 19:00 37 0

CHỦ TỊCH UBND TỈNH: Nhiệm vụ năm 2023 là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghỉ, dám làm vì sự phát triển chung của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân

Qua 02 ngày làm việc, HĐND tỉnh đã nghe và tiến hành thảo luận đối với các nội dung trình kỳ họp, đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn; trước khi đi vào phần thông qua các dự thảo nghị quyết, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ hơn về các nội dung trình kỳ họp qua thảo luận và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Theo ông Ngọc, đây là kỳ họp xem xét, giải quyết khối lượng công việc lớn và Nghị quyết thông qua nhiều nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến các chính sách an sinh xã hội. Tại kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh trình 44 nội dung. Tại phiên thảo luận Tổ sáng ngày 08/12/2022, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận với 53 lượt ý kiến liên quan đến các nội dung kỳ họp, các ý kiến thảo luận thể hiện trách nhiệm cao, thẳng thắn, thiết thực, trọng tâm; đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trao đổi, giải trình làm rõ những vấn đề các đại biểu đặt ra, cơ bản được các đại biểu đồng tình, thống nhất. Tại kỳ họp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời chất vấn bằng văn bản 12 nội dung; một số lãnh đạo sở, ngành tỉnh đã trả lời chất vấn trực tiếp. Cơ bản Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các ý kiến giải trình và trả lời chất vấn của các ngành; đồng thời xin tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, của cử tri để chỉ đạo thực hiện, cũng như nghiên cứu, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ. Trước khi các vị đại biểu quyết nghị thông qua các nghị quyết. Thay mặt UBND tỉnh, ông Ngọc báo cáo, thông tin, trao đổi thêm một số vấn đề:   Về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 kéo dài, lạm phát gia tăng; giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản và đời sống nhân dân,... Song với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, sự kế thừa và phát triển các thành tựu qua các nhiệm kỳ, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực, toàn diện và có nhiều điểm sáng nổi bậc đó là: lần đầu tiên sau nhiều năm 100% chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết đề ra, trong đó có 9/9 chỉ tiêu về kinh tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Kinh tế phục hồi nhanh, GRDP tăng cao 9,56%, vượt kế hoạch đề ra (KH 6,5%), cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước (cả nước: 8%) xếp thứ 16/63 tỉnh thành, phố; xếp thứ nhất/8 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.700 USD vượt kế hoạch đề ra; quy mô nền kinh tế vươn lên xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Kim ngạch xuất khẩu tăng 25,9% so cùng kỳ, đạt 6,4 tỷ USD, vượt kế hoạch. Đây là năm đạt mức xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, xếp 12/63 tỉnh, thành phố và 5 năm liên tục có xuất siêu. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 25,5%, vượt kế hoạch. Ngành du lịch phát triển ấn tượng, tăng cao cả về doanh thu và lượng khách tham quan (tổng doanh thu tăng 130% đạt 1.400 tỷ đồng và lượng khách du lịch tăng 200%, đạt 4,5 triệu lượt khách, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn hàng đầu và thu hút lượng khách du lịch đông nhất cả nước).  Thu ngân sách đạt 117% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố, đạt cột mốc mới về thu ngân sách 12.000 tỷ đồng; lần đầu tiên tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn từ 2 đến 5 tháng, đặc biệt có 3 huyện (Gò Dầu, Dương Minh Châu, Bến Cầu) đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước 5 tháng. Thu hút đầu tư trong nước tăng 36,1% so cùng kỳ, doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,5%, vốn đăng ký tăng 70%, đây là tín hiệu mừng cho sự phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài lũy kế đến năm 2022 thu hút 370 dự án, với tổng vốn 9,2 tỷ USD, xếp 15/63 tỉnh, thành phố về thu hút đầu tư nước ngoài cao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 97,36% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Đây là kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện giải ngân vốn đầu tư công cả nước còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong điều kiện lạm phát, giá cả, vật tư, nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Địa phương tiếp tục nằm trong tóp đầu, 2 năm liền nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.  Cải cách hành chính, môi trường đầu tư, công tác chuyển đổi số được quan tâm và chuyển biến tích cực; Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên 3 mặt. Thực hiện tốt công tác đối ngoại. Tổ chức thành công các hoạt động gặp mặt, giao lưu với các tỉnh Campuchia giáp biên nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội năm 2022 còn những khó khăn, hạn chế cơ bản đó là: Kinh tế tuy khôi phục, tăng trưởng cao, song còn khó khăn, chưa thật sự bền vững; Các đột phá chiến lược kết quả chưa toàn diện; nhất là đột phá về nông nghiệp kết quả còn hạn chế; Thu Ngân sách tăng cao, song cơ cấu một số nguồn chưa thật sự bền vững, nguồn lực từ đất đai chưa được khai thác tốt; Xuất khẩu tuy tăng cao nhưng chủ yếu dựa vào hoạt động xuất khẩu từ các doanh nghiệp FDI (chiếm 95,97%); xuất khẩu hàng hóa từ doanh nghiệp địa phương chiếm tỷ lệ thấp (chỉ chiếm 3,98%); Triển khai thực hiện phương án sắp xếp đất đai của một số công ty nông nghiệp còn chậm; Xây dựng cơ bản có mặt hạn chế, giải ngân vốn vay ODA đạt thấp; một số công trình trọng điểm tiến độ chậm do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá cả vật liệu xây dựng tăng; Văn hóa - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Nhất là tình trạng thiếu thuốc trong hệ thống y tế công lập, thiếu cán bộ y tế, thiếu giáo viên chậm được khắc phục; Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, nhất là lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đầu tư, xây dựng, y tế, giáo dục; Cải cách hành chính, môi trường đầu tư, công tác chuyển đổi số chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện; Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn phức tạp, buôn lậu, tội phạm về ma túy, đưa người qua biên giới trái phép, cờ bạc, cho vay nặng lãi gia tăng… Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, trong đó tập trung vào một số nguyên nhân cơ bản đó là: Dịch Covid-19 kéo dài; Lạm phát, nhất là nguyên liệu, vật tư, xăng, dầu tăng cao; Một số chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng chưa phù hợp, chưa tương thích ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; Doanh nghiệp FDI đang trong giai đoạn tái cấu trúc đầu tư sau đại dịch nên chưa đẩy mạnh đầu tư dẫn đến đầu tư FDI vào Việt Nam nói chung, vào địa phương nói riêng giảm; Doanh nghiệp địa phương chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, nguồn lực hạn chế, khả năng chống chịu với khó khăn, thách thức yếu, nên việc phục hồi sản xuất kinh doanh cần có thời gian;  Nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; Khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tháo gỡ chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; Năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, cán bộ quản lý hạn chế, chưa đồng đều ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực; Tâm lý sợ rủi ro, sợ trách nhiệm, ngại va chạm trong một số bộ phận cán bộ, công chức, kể cả lãnh đạo quản lý cấp, ngành ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; Cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn còn xảy ra; kỷ cương, kỷ luật công vụ có nơi, có lúc chưa nghiêm. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh khái quát nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau: Năm 2023, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, có nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Quá trình liên kết vùng được thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện hơn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững của địa phương, nhất là sau khi có Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch, kế hoạch hoàn thành và được phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; Các dự án đầu tư FDI kết thúc giai đoạn hưởng chính sách ưu đãi; một số dự án trong điểm hoàn thành đưa vào khai thác; nguồn lực đất đai được huy động tốt hơn sẽ gia tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển; Du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển… Về khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nhất là ảnh hưởng nặng nề từ xung đột Nga – Ukraina đến kinh tế thế giới, đến hoạt động xuất khẩu; Lạm phát, giá vật tư, nguyên liệu, xăng, dầu diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế, công tác xây dựng cơ bản, sản xuất và đời sống nhân dân; Dịch Covid-19 tuy được kiềm chế, song chưa bị đẩy lùi, còn phức tạp, ảnh hưởng đến khôi phục kinh tế, đời sống xã hội; Hoạt động doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI khó khăn; Thị trường bất động sản chậm lại, thậm chí đóng băng, ảnh hưởng đến một số nguồn thu ngân sách như thuế trước bạ; thuế chuyển mục đích sử dụng đất,… Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả năm 2022 (cả về thành tựu, cũng như hạn chế), nhận định tình hình năm 2023, nhất là nhận diện thời cơ, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2023 đó là: Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ đầu năm với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất; Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; Chủ động, tích cực cùng các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ triển khai hiện thực hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch; Thực hiện có hiệu quả 4 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chủ động phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục pháp lý triển khai nhanh dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài; Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương thực hiện thủ tục khởi động dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1); Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác, hợp tác xã khôi phục, phát triển sản xuất; Tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã triển khai. Hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đầu tư đã có chủ trương, nhất là các dự án công nghiệp, đô thị, du lịch, Cảng Logistics, điện năng lượng mặt trời; Khai thác có hiệu quả nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất đai, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán 2023; phân khai vốn kịp thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; bảo đảm an sinh xã hội, duy trì nằm trong tóp đầu các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực ngành y tế, khắc phục về cơ bản tình trạng thiếu thuốc trong hệ thống y tế công lập. Đề xuất cơ chế chính sách nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhất là giáo viên mầm non; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến về môi trường đầu tư, chuyển đổi số; tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng, biểu hiện sợ rủi ro, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu; đưa công tác thi đua - khen thưởng thật sự trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh, phòng, chống, kéo giảm các loại tội phạm. Chủ động, linh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm một số nhiệm vụ từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 với quyết tâm cao; Tập trung chỉ đạo tháo gỡ giải quyết dứt điểm khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ các dự án trong điểm; Tiếp tục đẩy mạnh, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn Chính phủ giao; Hoàn thành Quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Tết năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết nhiệm vụ năm 2023 là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghỉ, dám làm vì sự phát triển chung của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, tạo ra động lực lớn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tại kỳ họp này, sau khi các nghị quyết được quyết nghị thông qua và ban hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả để sớm đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Phòng Công tác HĐND

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay541
  • Tháng hiện tại32,529
  • Tổng lượt truy cập472,341
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây