Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 30/09/2019, 16:00
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Long Khánh, huyện Bến Cầu: Giám sát việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/09/2019
Ngày 26/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Long Khánh, huyện Bến Cầu tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ đầu năm 2019 đến nay đối với Ủy ban nhân dân xã. Tham dự có ông Nguyễn Thành Văn - Phó Chủ tịch HĐND xã. Bà Trần Thị Thúy An - Phó Trưởng ban Pháp chế chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND xã thì ngay từ đầu năm 2019 UBND xã có xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Kết quả từ đầu năm 2019 đến nay UBND xã tiết kiệm kinh phí tiền điện thắp sáng, văn phòng phẩm số tiền 4.880.000 đồng; Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng gia sản xuất nâng cao bữa ăn cho chiến sĩ đã tiết kiệm được 15.800.000 đồng; đảm bảo chi lương, chi sinh hoạt phí, chi thường xuyên đúng theo quy định của cấp trên, đến nay đã chi hơn 4,7 tỷ đồng, đồng thời đảm bảo công khai hằng tháng. Trong năm đã cử 13 cán bộ, công chức bồi dưỡng các lớp chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ; nâng bậc lương cho 3 cán bộ, công chức; nâng lương trước thời hạn cho 01 cán bộ....

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Chưa tổ chức đấu giá cho thuê đất công để tạo nguồn thu cho ngân sách xã; công chức trực một cửa đôi lúc chưa đảm bảo giờ làm việc để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; chưa tổ chức sơ kết khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; còn hợp đồng riêng hai chức danh giao liên và vệ sinh cơ quan nên chưa tiết kiệm cho ngân sách xã; một số ít cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách chưa tiết kiệm điện trong cơ quan.

Kết luận tại buổi giám sát, bà Trần Thị Thúy An đề nghị Ủy ban nhân dân xã thực hiện một số nhiệm vụ thời gian tới như sau: Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm đúng quy chế đề ra; Chi mua sắm tài sản trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo đúng luật; Tổ chức đấu giá cho thuê đất công để tạo nguồn thu cho ngân sách xã. Cán bộ, công chức đảm bảo giờ làm việc, nhất là công chức trực Một cửa để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; kịp thời khen thưởng động viên các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như mạnh dạng góp ý các tập thể và cá nhân chưa làm tốt trong công tác này; tăng cường vận động cán bộ, công chức và người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

      Thường trực HĐND xã Long Khánh  

Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh