Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 25/02/2011, 08:05
Bất cập và khó khăn trong vấn đề quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/02/2011

Từ ngày 22-23/02/2011, Đoàn ĐBQH đơn vị Tây Ninh tổ chức giám sát tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đối với Sở LĐTB&XH, BHXH Tỉnh và BHXH 9 huyện, thị. Qua làm việc trực tiếp với Sở LĐTB&XH, BHXH Tỉnh và BHXH các huyện: Dương Minh Châu, Hòa Thành và Tân Châu; có khá nhiều khó khăn và bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong thực tiễn, nổi bật qua một số vấn đề như:

* Khó khăn và bất cập trong việc thực hiện các quy định pháp luật:

Luật BHXH đã thực hiện được 4 năm nhưng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành chậm sửa đổi, bổ sung, việc ban hành thiếu đồng bộ, chồng chéo chưa phù hợp với tình hình thực tiễn bao gồm cả 3 lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp:

+ Về Bảo hiểm xã hội(BHXH):

- Qua nghiên cứu điểm a, khoản 1, điều 2 và điểm 2, điều 2 Luật BHXH quy định đối tượng áp dụng tham gia BHXH bắt buộc cho thấy đối tượng cán bộ bán chuyên trách đang làm việc tại xã phường không được tham gia BHXH bắt buộc mà lại là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo Điều 2 Nghị định 190-2007-CP, 28/12/2007 hướng dẫn tham gia BHXH tự nguyện.

- Tại điều 55 Luật BHXH quy định BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Có 4 trường hợp được hưởng nhưng riêng đối với trường hợp người lao động đóng BHXH trên 20 năm chưa đến tuổi hưu nhưng bị bệnh nan y thì không được giải quyết  hưởng một lần.

- Nghị định 73/2009/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 25/10/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh công an xã phường, thị trấn. Tại  Điều 7 có quy định chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên như sau:

+ Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

+ Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Nhưng đến nay sau hơn 01 năm vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

      + Về Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN):

Nghị định số 127/2008/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 quy định hướng dẫn thực hiện BHTN. Việc xác định đối tượng tham gia BHTN vẫn còn khác nhau giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, đến nay trên địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung chỉ mới thu BHTN đối với người lao động khu vực ngoài quốc doanh và lao động làm việc theo chế độ hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP; Viên chức trong các đơn vị được quy định tại mục d khoản 1 điều 2 Nghị định 127 vẫn chưa thực hiện được. ( CV 4506, ngày 19/10/2010 của BHXH VN đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các sở , ban ngành triển khai thực hiện). Có nghĩa là hơn 02 năm nghị định 127/2008/NĐ-CP ra đời vẫn chưa thực hiện thu BHTN hết đối tượng.

* Tình trạng trốn tránh tham gia bảo hiểm xã hội và nợ đọng quỹ BHXH vẫn tiếp diễn

Tính đến tháng 12/2010, có tổng cộng 350 đơn vị nợ quỹ BHXH với tổng số tiền nợ là 20,023 tỷ đồng; thời gian nợ lâu nhất là 23 tháng, số nợ cao nhất là 3,636 tỷ đồng/công ty.

 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất thu BHXH:

Đơn vị sử dụng lao động trốn tránh tham gia BHXH cho người lao động bằng nhiều cách hoặc tham gia ít hơn số lao động thực tế đang làm việc; Một số đơn vị sử dụng lao động ngoài quốc doanh hoạt động kinh doanh thường mang tính chất gia đình, chỉ sử dụng 02 đến 03 lao động, nên không thực hiện ký kết HĐLĐ; Người lao động chưa ý thức được quyền lợi của mình khi tham gia BHXH; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thời gian qua còn quá ít. Mỗi năm chỉ kết hợp cùng Ban Thực thi Bộ luật Lao động tổ chức kiểm tra khoảng  50 đơn vị ( chưa đến 1% tổng số đơn vị đang hoạt động trên địa bàn).

Ngoài ra, trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, một số doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng chậm đóng quỹ BHXH; bên cạnh đó cũng có một số doanh nghiệp cố tình kéo dài thời gian nộp BHXH cho người lao động nhằm chiếm dụng quỹ BHXH.

* Số đối tượng thực tế tham gia thấp hơn quy định

Tính đến tháng 12/2010, tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo Luật BHXH là 133.841 người. Tuy nhiên, chỉ có 100.549 lao động thực tế tham gia BHXH bắt buộc, chiếm tỷ lệ 75,1% ( Biểu số 1 ).

Nguyên nhân số đối tượng thực tế tham gia thấp hơn quy định:

Một số đơn vị sử dụng lao động tìm cách trốn tránh tham gia BHXH cho người lao động (không ký kết HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng hoặc hợp đồng học nghề, thử việc) hoặc tham gia BHXH ít hơn số lao động thực tế đang làm việc tại đơn vị; Người lao động chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi khi tham gia BHXH, nên chưa chủ động đấu tranh với chủ sử dụng lao động đòi quyền lợi cho mình; Chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, hoạt động kiểm tra chưa thường xuyên, nên chưa phát hiện và xử lý kịp thời hành vi không tham gia BHXH cho người lao động; Thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Sở Kế hoạch-đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Cục thuế tỉnh và BHXH trong việc trao đổi thông tin về số đơn vị đăng ký và hoạt động kinh doanh, số lao động được sử dụng.

Qua làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, bà Nguyễn Thị Bạch Mai-Trưởng đoàn giám sát đã thay mặt Đoàn giám sát tiếp thu một số kiến nghị của các đơn vị được giám sát để phản ánh và kiến nghị đối với Quốc hội, các ban ngành liên quan, cụ thể như:

Đề nghị các cơ quan Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác BHXH một cách kịp thời, đồng bộ, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương; Bổ sung biên chế, cơ sở vật chất cho ngành BHXH để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về mặt địa phương, kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp ( nhất là Đài PTTH Tây Ninh, Báo Tây Ninh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHXH, BHYT trên địa bàn; Chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan để xác định và quản lý đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (nhất là khu vực ngoài quốc doanh).

 

Kim Hạnh

Lượt người xem:  Views:   73
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động