Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 4, Ngày 01/07/2020, 11:00
Hội đồng nhân dân xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/07/2020
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Đảng ủy xã, Ủy ban nhân dân xã, đại diện cử tri 4 ấp, đại diện UBMTTQVN xã và các ban ngành đoàn thể xã cùng 21/24 vị là đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

TanBinhtochuckyhopthu12.jpg

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và mục tiêu 6 tháng cuối năm; Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; Thông báo của Mặt trận tổ quốc về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cùng những kiến nghị và một số báo cáo khác theo quy định. 

Qua đó được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã đã thực hiện tốt nghị quyết đề ra như phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt trên 55%, gieo trồng nông nghiệp đạt trên 61%, công tác thu ngân sách đạt trên 52%, chi ngân sách đạt 39%, về xây dựng nông thôn mới xã đã đạt 15/19 tiêu chí còn 4 tiêu chí dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành, thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid 19, từ đó giúp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng chính sách, Pháp luật của Nhà nước, ngoài ra Ủy ban nhân dân xã còn kết hợp cùng mạnh thường quân tặng trên 660 phần quà cho gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã nhân các dịp lễ tết với tổng giá trị gần 250 triệu đồng.

Tại kỳ họp, đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi với 07 ý kiến và 12 nội dung về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất công trên địa bàn đối với UBND xã; về môi trường tình trạng thu gom rác thải ở các tuyến đường, tình trạng ngập úng khi trời mưa còn xảy ra, hầu hết các vấn đề đặt ra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giải trình làm rõ.

 Kỳ họp đã nhất trí thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết cho chủ trương chi sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 .

Bế mạc kỳ họp, chủ tọa đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể xã vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra trong kỳ họp này.

Viết Văn

Lượt người xem:  Views:   743
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh