Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 31/12/2020, 15:00
Hội đồng nhân dân xã Tân Hà, huyện Tân Châu: Tổ chức kỳ họp lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2020
Sáng ngày 29/12, tại Hội trường Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Tân Hà, Hội đồng nhân dân xã Tân Hà kỳ tổ chức kỳ họp lần thứ 10, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Cao Xuân Đức - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Vũ Văn Tới - Chính trị viên, Phó Đồn biên phòng Tân Hà; ông Nguyễn Văn Thường - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có 24/24 đại biểu HĐND xã cùng các ban ngành đoàn thể xã, ấp tham gia.

TanHatochuckyhopt10.jpg

Quang cảnh kỳ họp

Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khẳng định: Trong 5 năm qua nền kinh tế của xã phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, đầu tư cơ sở hạ tầng toàn diện, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; khối đại đoàn kết và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết đề ra, năm 2018 Tân Hà đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia, cuối năm 2020 đạt 9/16 tiêu chí NTM nâng cao và phấn đấu cuối năm 2023 hoàn thành 16/16 tiêu chí nâng cao.

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Tân Hà đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung, như: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 - 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021; Báo cáo thực hiện Luật chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển KTXH-QPAN năm 2021; Tờ trình về việc phê chuẩn Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển KTXH-QPAN 05 năm 2021-2025.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐND xã và Ban Pháp chế, Ban KTXH HĐND xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban KTXH HĐND xã về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH-QPAN năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021; Báo cáo kết quả giám sát UBND xã trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. UBMTTQ xã thông báo về hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

Sau khi thông qua các báo cáo cuộc họp đã thảo luận, chất vấn tại kỳ họp có 9 lượt ý kiến chất vấn tại kỳ họp về các lĩnh vực như: việc sử dụng đất công, công tác chấn chỉnh, giải tỏa hành lang khu vực chợ; việc chi ngân sách, công tác môi trường, công tác an ninh trật tự,…các ý kiến tại kỳ họp đã được UBND xã và các ngành chức năng trả lời và ghi nhận.

Tại kỳ họp HĐND xã đã thông qua các nghị quyết gồm: nghị quyết về phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Thường - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra và Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Yêu cầu UBND xã, các ngành, các cấp và Đại biểu HĐND tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung như thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ; duy trì thực hiện tốt chương trình mục tiêu NTM, hoàn thành các chỉ tiêu NTM nâng cao; thực hiện tốt việc thu ngân sách, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giữ vững an ninh chính trị - trật tự ATXH, tăng cường củng cố quốc phòng; tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống Covid-19 góp phần đẩy lùi dịch bệnh phát triển kinh tế xã hội; tăng cường các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vận động người dân tham gia BHYT, thực hiện tốt phong trào toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu HĐND.

Tuấn Khang - Thường trực HĐND xã


      


Lượt người xem:  Views:   424
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh