Thông Tin Trong Tỉnh
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
HĐND xã Thanh Phước tổ chức kỳ họp thứ ba, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026NewHĐND xã Thanh Phước tổ chức kỳ họp thứ ba, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 22/6/2021, tại hội trường UBND xã Thanh Phước, HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ ba Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ ba HĐND xã đã tổ chức bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Minh Luân –Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thanh Phước, kết quả đạt 30/30 phiếu đạt tỷ lệ 100%.


Quang cảnh kỳ họp

Các đại biểu HĐND xã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022; thông qua các báo cáo của HĐND xã, 2 Ban HĐND xã, các Báo cáo và Tờ trình của UBND xã; các báo cáo chuyên đề. Kỳ họp cũng tiến hành thông qua 09 nghị quyết về: phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2021; về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2022; Nghị quyết bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Nghị quyết sửa chữa nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã; mương thoát nước; mái che UBND xã từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách xã năm 2021 chuyển sang năm 2022; Nghị quyết xây dựng chợ xã Thanh Phước từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách xã năm 2021 chuyển sang năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2023; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã; Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã về thực hiện Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa đề nghị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND xã cần quan tâm đến các vấn đề mà đại biểu đã đóng góp và chất vấn đối với UBND xã, đưa vào kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra trong năm 2022.

Tuyết Vân

24/06/2022 06:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Thanh Phước tổ chức kỳ họp thứ ba, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2022-06/Thanh phuoc 246_Key_24062022054644.jpg
Ngày 22/6/2021, tại hội trường UBND xã Thanh Phước, HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ ba Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ ba HĐND xã đã tổ chức bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Minh Luân –Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thanh Phước, kết quả đạt 30/30 phiếu đạt tỷ lệ 100%.
24/06/2022 06:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân phường An Hòa tổ chức kỳ họp thứ 3 NewHội đồng nhân dân phường An Hòa tổ chức kỳ họp thứ 3
Sáng ngày 22/6/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường An Hòa, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 3. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Hải – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Công Hường - Phó bí thư, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành đoàn thể, cùng với 23 vị đại biểu HĐND phường.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND phường đã tập trung chỉ đạo các ngành, các khu phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của thị xã cũng như Nghị quyết của HĐND phường giao; tổng diện tích gieo trồng 1.800 ha/2.052 ha, đạt 87,7%; chăn nuôi gia súc có 3.600 con/ 5.000 con, gia cầm phát triển ổn định hiện có 35.000 con, đạt 87,5%; công tác thu ngân sách của phường đạt 11,410 tỉ/ 17,38 tỉ đạt 65,89%; đã thực hiện nâng cấp, dậm vá 03 tuyến đường giao thông với chiều dài 1.220m/2.000m, kinh phí thực hiện 326 triệu đồng do nhân dân đóng góp; xây mới 05 căn nhà đại đoàn kết, vận động mạnh thường quân cấp 2.067 phần quà, trị giá 777.300.000 đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, gia đình chính sách khó khăn; công tác tuyển quân đạt 100%, tình hình an ninh - trật tự được giữ vững.


Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu cũng nghe UBND báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ... Đại biểu HĐND phường đã tập trung thảo luận và chất vấn các ngành chuyên môn và UBND phường trên các lĩnh vực chế độ chính sách ở địa phương và công tác thu, chi ngân sách năm 2022 ...

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về giao đất cho trường Trung học cơ sở An Hòa; Nghị quyết về thực hiện chương trình giám sát của HĐND phường năm 2023; Nghị quyết về mở rộng mái che tại chợ An Hòa; Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 .                              

THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG AN HÒA

24/06/2022 06:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân phường An Hòa tổ chức kỳ họp thứ 3 /PublishingImages/2022-06/Trang bang 246_Key_24062022055056.jpg
Sáng ngày 22/6/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường An Hòa, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 3. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Hải – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Công Hường - Phó bí thư, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành đoàn thể, cùng với 23 vị đại biểu HĐND phường.
24/06/2022 06:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa tổ chức kỳ họp thứ 3Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa tổ chức kỳ họp thứ 3
Sáng ngày 21/6/2022, Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức kỳ họp thứ 3. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Quyết đại biểu HĐND huyện Tân Châu đơn vị xã Tân Hòa, cùng 25/25 đại biểu HĐND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã và đại diện cử tri cùng tham dự.

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã đã thông qua nhiều nội dung quan trọng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh; Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách địa phương; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; Báo cáo kết quả việc thực hiện lời hứa chất vấn theo thông báo kết luận số 21/TB-HĐND, ngày 31/12/2021 thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất của chủ tọa kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND xã, Thường trực HĐND xã; Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm; Báo cáo tình hình hoạt động hai Ban HĐND xã; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tiến độ công tác cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ theo phương án 661 đối với UBND xã Tân Hòa; Thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo các Nghị quyết của HĐND và UBND xã trình kỳ họp thứ 3; …


Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp đã có hơn 10 ý kiến với 15 nội dung thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND trình tại kỳ họp; 08 ý kiến chất vấn của đại biểu xoay quanh các vấn đề về xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới nâng cao; cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án 661; công tác quản lý đất công; công tác nước sạch và vệ sinh môi trường; công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Tất cả các ý kiến được lãnh đạo UBND ghi nhận và trả lời được sự đồng thuận cao của tất cả đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, ông Nguyễn Văn Quyết - Chủ tịch HĐND xã, đánh giá cáo công tác chuẩn bị của các bộ phận chuyên môn, đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND xã đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về tình hình hoạt động của HĐND, UBND, trong đó vai trò phản biện xã hội của MTTQ ngày càng nâng lên thể hiện qua Thông báo của MTTQ xã trong tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, khách quan, các vị đại biểu HĐND xã đã phân tích sâu sắc, đánh giá trung thực, toàn diện những thuận lợi, khó khăn để đóng góp những ý kiến thiết thực về những nội dung và giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong 6 tháng cuối năm 2022. Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND xã, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Đề nghị các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết đối với UBND xã nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cuối  năm 2022. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến kỳ họp; kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; tích cực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xã.

TT.HĐND XÃ TÂN HÒA

23/06/2022 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Tân Hòa tổ chức kỳ họp thứ 3/PublishingImages/2022-06/Tan hoa 236_Key_23062022150248.jpg
Sáng ngày 21/6/2022, Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức kỳ họp thứ 3. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Quyết đại biểu HĐND huyện Tân Châu đơn vị xã Tân Hòa, cùng 25/25 đại biểu HĐND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã và đại diện cử tri cùng tham dự.
23/06/2022 16:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Hòa Hội, huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 3Hội đồng nhân dân xã Hòa Hội, huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 3
Ngày 21/6/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Hòa Hội tổ chức kỳ họp thứ 3, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp gồm có ông Nguyễn Thanh Lam – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Việt Thắng – Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; ông Đặng Hoàng Trung – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội và 22/24 đại biểu HĐND xã Hòa Hội khóa XII.


Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND xã đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả ông Kim Hoàng Kha - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND xã Hòa Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã tiến hành thông qua các báo cáo 6 tháng đầu về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện các hạn mục xây dựng cơ bản; Báo cáo công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND xã và 2 Ban HĐND xã; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3; Thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Các đại biểu HĐND xã đã thống nhất cao đối với Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã về việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã năm 2022. 

Thường trực HĐND xã Hòa Hội

23/06/2022 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Hòa Hội, huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 3/PublishingImages/2022-06/Hoa hoi 236_Key_23062022152054.jpg
Ngày 21/6/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Hòa Hội tổ chức kỳ họp thứ 3, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp gồm có ông Nguyễn Thanh Lam – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Việt Thắng – Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; ông Đặng Hoàng Trung – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội và 22/24 đại biểu HĐND xã Hòa Hội khóa XII.
23/06/2022 16:00YesĐã ban hành
HĐND xã Tân Hà tổ chức kỳ họp thứ 03, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026HĐND xã Tân Hà tổ chức kỳ họp thứ 03, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 21/6/2022, tại Hội trường Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Tân Hà, HĐND xã Tân Hà tổ chức kỳ họp thứ 03, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tân Hà và các đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã đã nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của HĐND đã đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.312,7 ha với các loại cây trồng chủ lực như cao su, mía, sầu riêng … đều đạt doanh thu từ 90 triệu đồng/01 ha trở lên; Công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao đạt 07/19 tiêu chí; Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 56,11%; Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm triển khai thực hiện, dần đi vào nề nếp; Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng nâng cao; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để phát sinh điểm nóng; Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo thực hiện và có chuyển biến tích cực.

Ngoài các báo cáo của HĐND, UBND và UB.MTTQVN xã, đại biểu còn dành nhiều thời gian thảo luận các văn bản trình kỳ họp, đã có 10 lượt ý kiến của các đại biểu về các lĩnh vực an ninh - trật tự, ô nhiễm môi trường, các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đầu năm đề ra. Cũng tại kỳ họp, HĐND xã cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua việc chất vấn đối với Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã, tập trung vào những vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm như: Tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tình hình an ninh -trật tự nhất là tình trạng trộm nóng xe gắn máy tại địa phương thời gian qua.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu HĐND xã thống nhất cao đối với Nghị quyết về quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2022 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023./.

Tuấn Khang - Thường trực HĐND xã Tân Hà

23/06/2022 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Tân Hà tổ chức kỳ họp thứ 03, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2022-06/Tan chau 236_Key_23062022141118.jpg
Ngày 21/6/2022, tại Hội trường Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã Tân Hà, HĐND xã Tân Hà tổ chức kỳ họp thứ 03, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tân Hà và các đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
23/06/2022 15:00YesĐã ban hành
Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
Từ ngày 13/6 đến ngày 21/6, TT.HĐND xã phối hợp cùng Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã Phước Bình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2021 tại 13 điểm trên địa bàn xã Phước Bình.

Tại buổi tiếp xúc, các Tổ đại biểu HĐND xã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đợt tiếp xúc này có 1.076 lượt cử tri dự, có 13 cử tri phát biểu ý kiến với 13 nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan như: kiến nghị dặm vá các tuyến đường xuống cấp có nhiều ổ voi, ổ gà; kiến nghị công an xã tăng cường công tác tuần tra xử lý thanh thiếu niên tập trung tại ngã tư chợ; đề nghị UBND xã xem xét làm đường bờ thành điểm đầu nhà ông Khánh điểm cuối nhà anh Tài ấp Bình Thuận, xã Phước Bình; đề nghị UBND xã làm việc và xử lý nghiêm những hộ lấn chiếm lòng lề đường; kiến nghị ngành điện lực khảo sát những đoạn có đường dây điện đi qua chằng chịt mất an toàn.

Các ý kiến đã được đại biểu HĐND xã, lãnh đạo UBND xã trả lời được cử tri đồng tình thống nhất cao. UBND xã kiến nghị ngành điện lực khảo sát và khắc phục trình trạng trên trong thời gian tới.

TT. HĐND XÃ PHƯỚC BÌNH

22/06/2022 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 13/6 đến ngày 21/6, TT.HĐND xã phối hợp cùng Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã Phước Bình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2021 tại 13 điểm trên địa bàn xã Phước Bình.
22/06/2022 17:00YesĐã ban hành
HĐND xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 3 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026HĐND xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 3 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 22/6, HĐND xã Phước Chỉ khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 3 tại hội trường UBND xã Phước Chỉ. Về tham dự kỳ họp HĐND xã có bà Nguyễn Thị Thuỷ Cúc UVBTV Thị uỷ, Bí thư đảng uỷ xã. Đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và 26 vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã  xem xét, thảo luận về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2021. Dự kiến chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thực hiện tốt công tác tuyển quân; thu thuế ngân sách vượt kế hoạch; giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn gặp một số khó khăn như tình tình thời tiết phức tạp, giá cả vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao làm ảnh hưởng đến kinh tế của người dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tuy có ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp…

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã được nghe UBND và các ngành chức năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua thảo luận tại hội trường có 8 ý kiến với 12 nội dung và 03 phiếu chất vấn liên quan đến các lĩnh vực về an sinh xã hội, đường giao thông nông thôn, điện, nước sạch, an ninh trật tự, an toàn giao thông…. Các ý kiến và chất vấn của đại biểu đã được ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã giải trình và đại diện lãnh đạo Công an xã trả lời, giải thích làm rõ được các đại biểu đồng tình.

Về ban hành nghị quyết, HĐND xem xét, thông qua 04 nghị quyết gồm:  Nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết chấp thuận tờ trình  bổ sung kinh phí hoạt động ban giám sát đầu tư cộng đồng; Nghị quyết thông qua chương trình hoạt động giám của HĐND xã năm 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2022.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Chí Phương - Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo thực hiện của UBND xã trong thực hiện Nghị quyết của HĐND xã và mong muốn các đại điểu phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ PHƯỚC CHỈ

22/06/2022 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 3 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/6, HĐND xã Phước Chỉ khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 3 tại hội trường UBND xã Phước Chỉ. Về tham dự kỳ họp HĐND xã có bà Nguyễn Thị Thuỷ Cúc UVBTV Thị uỷ, Bí thư đảng uỷ xã. Đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và 26 vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
22/06/2022 17:00YesĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA BÌNH, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA BÌNH, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Sáng ngày 22/6, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Gia Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Tham dự kỳ họp có ông Phạm Văn Ram - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường. Các đồng chí thành viên UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể phường, BGH nhà trường và các đồng chí Bí thư, Trưởng khu phố cùng 19 đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp đại biểu được nghe UBND phường Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường... Qua đó cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND phường đã tập trung chỉ đạo các ngành, các khu phố thực hiện các chỉ tiêu Thị xã giao cũng như Nghị quyết của HĐND phường đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như: kinh tế tổng diện tích gieo trồng 1.390/1954 ha, đạt 71,14%; chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch viêm da nổi cục trên bò, thực hiện tái đàn gia súc nhất là đàn lợn; công tác thu ngân sách nhà nước ước thu được 2.261.120.901/3.811.000.000 đạt 59,33%; công tác giao thông đã thực hiện nâng cấp, dặm vá bằng đá 0.4 được 06 tuyến đường với chiều dài 1.150m  kinh phí trên 350 triệu đồng nhà nước và nhân dân cùng làm, láng nhựa 02 tuyến đường khu phố Chánh và tuyến đường Bình Nguyên 2 đang thi công, kinh phí do Thị xã đầu tư với tổng số tiền 2,8 tỷ. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội xây mới 01 căn nhà đại đoàn kết, vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đợt tết và đợt dịch Covid-19 được 759 phần quà và 2 tấn gạo với số tiền 230.000.000 đồng tặng cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch, các tổ tự quản, dân quân thường trực, tuần tra nhân dân. Công tác tuyển quân đạt 100%, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Tại kỳ họp, đại biểu đã tập trung thảo luận và chất vấn các ngành chuyên môn và UBND phường trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, kêu gọi đầu tư, trật tự xây dựng, tình trạng ô nhiễm môi trường và tình hình an ninh trật tự. Qua chất vấn được lãnh đạo UBND phường giải trình thỏa đáng.

Cũng tại kỳ họp HĐND phường thông qua và biểu quyết các Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, Nghị quyết về phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2022 để mua vật tư y tế phục vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022, Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường và Nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2023./.

THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA BÌNH

22/06/2022 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA BÌNH, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 22/6, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Gia Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Tham dự kỳ họp có ông Phạm Văn Ram - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường. Các đồng chí thành viên UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể phường, BGH nhà trường và các đồng chí Bí thư, Trưởng khu phố cùng 19 đại biểu HĐND phường.
22/06/2022 17:00YesĐã ban hành
HĐND xã Hưng Thuận: Tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026HĐND xã Hưng Thuận: Tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 21/6, Hội đồng nhân dân xã Hưng Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 4. Đến dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo HĐND thị xã, đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Hưng Thuận, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ xã, các trưởng ban, ngành, đoàn thể xã, Hiệu trưởng các điểm trường, các Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Trưởng ấp các ấp.

Tại kỳ họp UBND, TT HĐND, UBMTTQVN đã lần lượt thông qua đầy đủ các Báo cáo theo dự kiến chương trình kỳ họp đề ra. Kỳ họp đã giành nhiều thời gian cho phần thảo luận, chất vấn, đã nhận được 10 ý kiến chất vấn và 6 ý kiến thảo luận. Nội dung chất vấn xoay quanh 02 vấn đề mà chủ tọa kỳ họp đã đặt ra là công tác xây dựng cơ bản và công tác thu và sử dụng kinh phí chợ Cầu Xe; và một số nội dung đại biểu quan tâm như các dự án, đường, điện, quản lý đất công, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách và quản lý các hoạt động văn hóa. Các ý kiến chất vấn, thảo luận đã được Chủ tịch UBND xã và các ngành làm rõ, được đại biểu thống nhất cao.

Cũng tại kỳ họp này, đại biểu đã nhất trí thông qua 02 nghị quyết: Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TT. HĐND XÃ HƯNG THUẬN

22/06/2022 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Hưng Thuận: Tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 21/6, Hội đồng nhân dân xã Hưng Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 4. Đến dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo HĐND thị xã, đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Hưng Thuận, Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ xã, các trưởng ban, ngành, đoàn thể xã, Hiệu trưởng các điểm trường, các Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Trưởng ấp các ấp.
22/06/2022 17:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3Hội đồng nhân dân xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3
Ngày 17/6, Hội đồng nhân dân xã Phước Trạch khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Tham dự kỳ họp có bà Vương Thị Thúy Oanh - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; ông Lâm Sơn Hải - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Đậu - HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Phan Thế Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; cùng 25/26 vị đại biểu HĐND xã; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; đại diện cử tri 3 ấp; đại diện UBMTTQ và các ngành đoàn thể xã.


Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; Thông báo của UBMTTQVN về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và một số báo cáo khác theo quy định. 

 Các vị đại biểu tham gia phát biểu 8 lượt ý kiến thảo luận và 3 ý kiến chất vấn UBND xã và các ngành có liên quan để giải trình và làm rõ các nội dung xoay quanh các vấn đề thuộc lĩnh vực môi trường; văn hóa - xã hội.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết gồm: Nghị Quyết về chương trình giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã về "Giám sát công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng đất nông nghiệp của người dân trên địa bàn xã Phước Trạch"; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2022; Nghị quyết về việc đề nghị tạo nền hạ đường giao thông nông thôn kết nối ấp Bàu Vừng và Xóm Mía trên đất lúa; Nghị quyết về việc điều chỉnh số liệu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ dân tham gia thu gom rác thải.

Kết thúc kỳ họp, ông Phan Thế Huy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                               TT. HĐND XÃ PHƯỚC TRẠCH

22/06/2022 12:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3/PublishingImages/2022-06/Go Dau 226_Key_22062022114548.jpg
Ngày 17/6, Hội đồng nhân dân xã Phước Trạch khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Tham dự kỳ họp có bà Vương Thị Thúy Oanh - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; ông Lâm Sơn Hải - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Đậu - HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Phan Thế Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; cùng 25/26 vị đại biểu HĐND xã; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; đại diện cử tri 3 ấp; đại diện UBMTTQ và các ngành đoàn thể xã.
22/06/2022 12:00YesĐã ban hành
Ban Pháp chế HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa của UBND xã Đôn Thuận năm 2022Ban Pháp chế HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa của UBND xã Đôn Thuận năm 2022
Sáng ngày 21/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận do ông Nguyễn Thành Đức - Trưởng Ban Pháp chế chủ trì, cùng với 08 thành viên đã tiến hành giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa của UBND xã Đôn Thuận năm 2022.

Thay mặt UBND xã, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã và công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã báo cáo và giải trình làm rõ một số nội dung, đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp của đoàn giám sát để bổ sung vào báo cáo và đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của UBND xã, Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã có 05 người thuộc các chức danh: văn phòng - thống kê; Tư pháp -Hộ Tịch; văn hóa - xã hội; địa chính - xây dựng, đúng số lượng và chuyên môn trình độ theo quy định. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong 06 tháng đầu năm là 3.005 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử là 230 hồ sơ (đã giải quyết trước và trong hạn là 229 hồ sơ, trễ hẹn 01 hồ sơ), tiếp nhận trực tiếp là 2.715 hồ sơ (các hồ sơ điều được giải quyết trong ngày hoặc đúng hẹn); tổng thu các khoản phí, lệ phí từ đầu năm 2022 đến thời điểm báo cáo là 23.362.000 đồng, 100% được nộp vào ngân sách theo quy định.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Đức - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định; Công chức tại bộ phận Một cửa có ý thức, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo trình độ chuyên môn; giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng quy trình, thời gian quy định; Việc thực hiện thu, nộp các khoản lệ phí được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện chưa thường xuyên, số liệu chưa cụ thể; Chưa niêm yết công khai các thủ tục hành chính; Qua khảo sát thực tế vẫn còn một vài ý kiến không hài lòng với công chức bộ phận Một cửa trong việc tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Ban pháp chế đề nghị UBND xã tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian sớm nhất.

                                               BAN PHÁP CHẾ - HĐND XÃ ĐÔN THUẬN

22/06/2022 12:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Pháp chế HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa của UBND xã Đôn Thuận năm 2022/PublishingImages/2022-06/Trang bang 226_Key_22062022115242.jpg
Sáng ngày 21/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận do ông Nguyễn Thành Đức - Trưởng Ban Pháp chế chủ trì, cùng với 08 thành viên đã tiến hành giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận Một cửa của UBND xã Đôn Thuận năm 2022.
22/06/2022 12:00YesĐã ban hành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND PHƯỜNGHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND PHƯỜNG
Sáng ngày 16/6/2022, Hội đồng nhân dân phường Long Thành Bắc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND phường. Tham dự kỳ họp có bà Tô Đình Hương Y Ri - Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã, ông Ngô Minh Khải – Thường vụ Thị ủy – Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy – Đại biểu HĐND thị xã đơn vị phường Long Thành Bắc, bà Võ Thị Son - Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và 22/22 đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp thứ 4 HĐND phường thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của UBND phường 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách phường, phân bổ dự phòng ngân sách phường năm 2022 và phân bổ số kết dư ngân sách phường năm 2021 chuyển sang năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra của 02 ban HĐND phường; báo cáo công tác giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND phường, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND phường, Tờ trình chương trình giám sát năm 2023 của HĐND phường…; thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và thông qua 06 nghị quyết của HĐND phường. 


Quang cảnh kỳ họp 

Tại buổi làm việc, Hội nghị đã chia tổ thảo luận có 08 ý kiến đóng góp 21 vấn đề, nội dung xoay quanh các vấn đề về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự… đã được thành viên UBND phường trả lời thỏa đáng, được đại biểu HĐND phường đồng tình, thống nhất cao.

Kết thúc kỳ họp, Bà Võ Thị Son – Chủ tịch HĐND phường cho rằng để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, đề nghị: UBND phường, các ngành, các khu phố cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là quan tâm các giải pháp tổ chức thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương để tổ chức thực hiện hoàn thành nghị quyết của HĐND phường.

Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND và đại biểu HĐND tăng cường hơn nữa việc thực hiện chức năng giám sát trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng UBND phường các ngành, các khu phố tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Hội đồng nhân dân phường kêu gọi các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. 

TT.HĐND PHƯỜNG

21/06/2022 13:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND PHƯỜNG/PublishingImages/2022-06/Long Thanh Bac 216_Key_21062022121122.jpg
Sáng ngày 16/6/2022, Hội đồng nhân dân phường Long Thành Bắc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND phường. Tham dự kỳ họp có bà Tô Đình Hương Y Ri - Phó Ban Pháp chế HĐND thị xã, ông Ngô Minh Khải – Thường vụ Thị ủy – Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy – Đại biểu HĐND thị xã đơn vị phường Long Thành Bắc, bà Võ Thị Son - Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và 22/22 đại biểu HĐND phường.
21/06/2022 13:00YesĐã ban hành
KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 17/6/2022, Hội đồng nhân dân xã Trường Tây tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Trường Tây và các ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Trường Tây đã xem xét các báo cáo, Tờ trình của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm xã 2021; các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022. Xem xét các báo cáo hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND xã và báo cáo công tác thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5 của 02 Ban HĐND xã. Kỳ họp cũng nghe Ủy ban MTTQ xã báo cáo việc tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ với HĐND và UBND xã…


Quang cảnh kỳ họp

Qua đó, tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được một số kết quả như sau: Thực hiện khá tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực KT-VHXH, an ninh, quốc phòng và công tác trực đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác chăm lo các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 công tác thu ngân sách, tăng thu so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác triệt xóa tụ điểm, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có sự chuyển và đạt nhiều kết quả tích cực; Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022. Công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện, đảm bảo giải quyết kịp thời hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng quy định; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm được thực hiện tốt, đơn thư, khiếu nại của công dân được giải quyết kịp thời đúng quy định….

Sau 01 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc thảo luận các vấn đề đặt ra, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, nhất trí thông qua một số Nghị quyết để làm cơ sở, phương hướng cho hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

LINH VŨ

21/06/2022 13:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinKỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026/PublishingImages/2022-06/Truong Tay 216_Key_21062022121548.jpg
Ngày 17/6/2022, Hội đồng nhân dân xã Trường Tây tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Trường Tây và các ông, bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
21/06/2022 13:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành: Tổ chức giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất công trên địa bànHội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành: Tổ chức giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất công trên địa bàn
Sáng ngày 17/6/2022, HĐND xã Trường Đông tổ chức giám sát việc quản lý Nhà nước về đất công trên địa bàn xã; ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch  HĐND xã Trưởng đoàn giám sát. Tham dự có Bà Phạm Thị Kim Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trưởng, phó 2 ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Đại biểu HĐND xã đại diện 5 ấp, ông Huỳnh Thiện Huấn – Chủ tịch UBND xã, các Phó Chủ tịch UBND và các ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã.


Quang cảnh cuộc giám sát 

Tại cuộc giám sát, Chủ tịch UBND xã đã đã báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất công trong đó tập trung cho việc quản lý các phần đất công chưa sử được khai thác sử dụng và đất 16 nền phố chợ Trường Lưu bị bao chiếm sử dụng. Có 03 lượt đại biểu tham dự phát biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như: tính chính xác về kết quả rà soát, cập nhật số liệu đất công; Đề nghị hướng giải quyết số diện tích đất này thời gian tới. Các nội dung trên đã được Chủ tịch UBND xã trực tiếp trả lời và tiếp thu khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận cuộc giám sát, ông Nguyễn Thái Bình – Phó Chủ tịch HĐND xã Trưởng đoàn giám sát Chủ trì cuộc giám sát ghi nhận sự nỗ lực điều hành của UBND xã và các ngành chuyên môn thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc vai trò quản lý Nhà nước về đất công tại địa phương theo Luật định. Đồng thời, đề nghị UBND xã cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đất đai, đất công, nhất là Luật Đất đai để Nhân dân hiểu và chấp hành.

Kiến nghị UBND xã kiến nghị UBND thị xã Hòa Thành chỉ đạo phòng Tài nguyên môi trường thị xã xác minh nguồn gốc các hộ dân cất nhà ở trên đất thuộc khu phố Trường Lưu, trình UBND thị xã hướng xử lý; đề xuất cấp thẩm quyền có chủ trương để giải quyết thống nhất số đất chưa sử dụng nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai hiện có, tránh lãng phí các khu đất chưa cho thuê: đất bến tro ấp Trường Ân, đất Xí nghiệp gạch ngói Công Thành cũ…

Thường trực HĐND xã Trường Đông

21/06/2022 13:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành: Tổ chức giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất công trên địa bàn/PublishingImages/2022-06/Truong dong 216_Key_21062022121913.jpg
Sáng ngày 17/6/2022, HĐND xã Trường Đông tổ chức giám sát việc quản lý Nhà nước về đất công trên địa bàn xã; ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch  HĐND xã Trưởng đoàn giám sát. Tham dự có Bà Phạm Thị Kim Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trưởng, phó 2 ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Đại biểu HĐND xã đại diện 5 ấp, ông Huỳnh Thiện Huấn – Chủ tịch UBND xã, các Phó Chủ tịch UBND và các ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã.
21/06/2022 13:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị giao ban huyện, xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị giao ban huyện, xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022
 Ngày 14/6/2022, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức hội nghị giao ban huyện, xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022. Ông Thành Từ Dũ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Trần Văn Lộc - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Hồ Hùng Dũng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng với lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND, Trưởng 02 Ban HĐND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện, xã, thị trấn. Thường trực HĐND xã, thị trấn đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động như: trong hoạt động giám sát, đơn vị được giám sát gửi báo cáo chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định, làm ảnh hưởng đến triển khai công tác giám sát; Công tác giám sát của 02 Ban HĐND thị trấn triển khai chậm so với kế hoạch; thành viên 02 Ban chủ yếu là kiêm nhiệm, kiến thức chuyên môn, kỹ năng hoạt động của các thành viên trong các ban chưa đồng đều, điều kiện công tác của mỗi thành viên khác nhau ảnh hưởng nhất định đến việc thực thi nhiệm vụ; chất lượng giám sát chưa cao; một số ý kiến chất vấn của đại biểu chưa sâu và chưa đi vào trọng tâm; các đại biểu chậm đề xuất nội dung giám sát, khảo sát thuộc các vấn đề bức xúc được cử tri và dư luận quan tâm gửi về Thường trực HĐND xã; một số đại biểu vẫn chưa phát huy quyền đại biểu trong chất vấn, thảo luận tại kỳ họp… 
  Kết luận Hội nghị, ông Thành Từ Dũ – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường thực HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung về công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND để thực hiện đảm bảo các nội dung kế hoạch đề ra; nghiên cứu và nắm chắc Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản quy định của pháp luật liên quan.... 
                                                                                                   Nguyễn Vũ
17/06/2022 22:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị giao ban huyện, xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022/PublishingImages/2022-06/Tan bien 176 2_Key_17062022210332.jpg
 Ngày 14/6/2022, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức hội nghị giao ban huyện, xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022. Ông Thành Từ Dũ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Trần Văn Lộc - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Hồ Hùng Dũng - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng với lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND, Trưởng 02 Ban HĐND các xã, thị trấn.
17/06/2022 22:00YesĐã ban hành
Ban Pháp chế HĐND thị trấn Tân Châu giám sát việc xử lý vi phạm hành chínhBan Pháp chế HĐND thị trấn Tân Châu giám sát việc xử lý vi phạm hành chính
Chiều ngày 15/6/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị trấn do Bà Cao Thị Nam – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị trấn Tân Châu làm Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND và các ban, ngành chuyên môn của UBND về tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Châu cho biết từ tháng 01/2021 đến 31/5/2022, UBND thị trấn đã thực hiện 03 lượt rà soát theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chủ yếu là vi phạm về an ninh, trật tự, trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng pháo, …; đã thi hành 62 quyết định, với số tiền xử phạt là 109.750.000đ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương10 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 7 đối tượng. Tất cả hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính được địa phương thực hiện đúng theo quy định, không có trường hợp nào bị khiếu kiện.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị trấn đã ghi nhận những kết quả đạt được và đề nghị khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, khu phố trong thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia; tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần xây dựng địa phương ổn định hơn nữa về an ninh trật tự. 

                                              BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ TRẤN TÂN CHÂU

17/06/2022 22:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Pháp chế HĐND thị trấn Tân Châu giám sát việc xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 15/6/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị trấn do Bà Cao Thị Nam – Đảng ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị trấn Tân Châu làm Trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND và các ban, ngành chuyên môn của UBND về tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn.
17/06/2022 22:00YesĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành: Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành: Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 16/6, Thường trực Hồi đồng nhân dân xã tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự giám sát có bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Trưởng đoàn; ông Võ Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân xã cùng với đơn vị được giám sát.

Qua nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo, UBND xã đã tổ chức thực hiện xong 10/11 ý kiến, kiến nghị của cử tri, còn 01 ý kiến đang trong quá trình giải quyết là kiến nghị đề nghị UBND xã làm đường bê tông ngang 3m dài 600m hẻm 3, đường liên xã Thanh Điền - An Bình, lý do đến nay chưa thực hiện là do đa số các hộ dân trong khu vực chủ yếu là nông dân, thu nhập hộ gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn, nên khó vận động kinh phí đóng góp làm đường. Qua đó, thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND xã trong thời gian tới đẩy nhanh tiến độ giải quyết ý kiến tồn đọng.

Kết luận hội nghị, chủ trì hội nghị bà Nguyễn Thị Hồng Phượng ghi nhận và chia sẻ khó khăn của UBND xã trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị lãnh đạo UBND xã phối hợp cùng với ấp tiếp tục vận động nhân dân tiến hành thi công tuyến đường hẻm 3, đường liên xã Thanh Điền - An Bình, thời gian thực hiện trong cuối tháng 6/2022.

TT. HĐND xã Thanh Điền

17/06/2022 22:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành: Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/6, Thường trực Hồi đồng nhân dân xã tổ chức giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự giám sát có bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Trưởng đoàn; ông Võ Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân xã cùng với đơn vị được giám sát.
17/06/2022 22:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành: Giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện giai đoạn 2019 - 2021Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành: Giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện giai đoạn 2019 - 2021
Chiều ngày 14/6, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của UBND huyện giai đoạn 2019 - 2021.

Đoàn giám sát gồm có ông Nguyễn Thanh Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ trì; bà Lê Xuân Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; ông Nguyễn Thanh Hùng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng lãnh đạo chuyên trách 02 Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các đại biểu khách mời; đại diện đơn vị được giám sát có ông Nguyễn Trí Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát

Qua nghe báo cáo của UBND huyện, công tác cải cách hành chính giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành đã đạt được một số kết quả tích cực. Về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn các văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, kết quả đã tổ chức triển khai, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp giao ban hằng quý 26 cuộc với 1.172 lượt người tham dự. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo tham gia Hội thi tìm hiểu CCHC năm 2020 do UBND tỉnh tổ chức, có 2.147 lượt bài dự thi (434 biên chế), có 06 bài đạt từ 25/30 điểm. Thực hiện rà soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện và những TTHC có thể rút ngắn thời gian giải quyết tối thiểu 30% thời gian so với quy định của TTHC đã công bố. Ngoài ra còn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, kết quả đã rà soát theo yêu cầu rút ngắn 20% TTHC; đề nghị phân cấp ngay 50/231 TTHC, đạt 21,64%. Ngoài ra, từ năm 2019 UBND huyện đã triển khai, thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên - Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, đến nay người sử dụng đất không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; hiện nay cũng đã triển khai liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế huyện. Việc triển khai lắp đặt Camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhằm tăng cường giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện, 100% đơn vị đã được lắp đặt hệ thống Camera giám sát và đang hoạt động tốt. Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ từng bước được chấn chỉnh, đảm bảo giải quyết tốt hồ sơ và giao dịch của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Việc xây dựng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được UBND huyện đặc biệt quan tâm, hàng năm đều thực hiện rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả, đã cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp chiêu sinh của tỉnh, huyện còn chủ động mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (116 học viên), phối hợp mở lớp tiếng Khmer tại huyện (50 học viên) và lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện (80 học viên)… Ngoài những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn theo quy định vẫn còn; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và BCCI phát sinh chưa nhiều so với tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã. Quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhất là quy trình liên thông thuế thực hiện chưa đạt yêu cầu; công tác rà soát, lựa chọn các TTHC để tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết 04 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện còn chậm; Các sáng kiến, giải pháp mới, hiệu quả trong thực hiện công tác CCHC còn hạn chế…

Kết thúc buổi giám sát, ông Nguyễn Thanh Lam đề nghị UBND huyện cần tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân việc thực hiện thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, nhất là lĩnh vực đất đai, cần có giải pháp thống nhất thực hiện giữa các ngành để giảm tình trạng hồ sơ trễ hẹn; chú trọng việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC; mở lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiếp công dân cho cán bộ, viên chức người lao động trong hệ thống văn phòng một cửa, tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân.

Anh Kiệt

17/06/2022 22:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân huyện Châu Thành: Giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện giai đoạn 2019 - 2021/PublishingImages/2022-06/Chau Thanh 176_Key_17062022210926.jpg
Chiều ngày 14/6, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của UBND huyện giai đoạn 2019 - 2021.
17/06/2022 22:00YesĐã ban hành
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Ninh Điền, huyện Châu Thành: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Ninh Điền, huyện Châu Thành: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 16/6, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Ninh Điền tổ chức thẩm tra các báo cáo liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì hội nghị là ông Trần Văn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Tham dự có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức Văn phòng - Thống kê xã, cùng các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban nhân dân xã thông qua báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và được thành viên Ban Kinh tế - Xã hội đóng góp ý kiến và được các ngành giải trình làm rõ thêm nhiều vấn đề.

Qua nghe các báo cáo, ông Trần Văn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân xã trong 6 tháng đầu năm 2022. Thu ngân sách là 601.621.878 đồng/655.000.000 đồng đạt 91,9%; diện tích gieo trồng đạt 53,88% so với Nghị quyết. Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân còn một số chỉ tiêu chưa đạt như công tác vận động quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa chưa đạt; phương hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 chưa đầy đủ cụ thể. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã bổ sung đầy đủ nhiệm vụ, đưa ra giải pháp thực hiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thu các quỹ đạt chỉ tiêu.

Kết luận buổi làm việc, Ông Trần Văn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021; tờ trình sử dụng nguồn kinh phí tăng thu tiết kiệm chi; tờ trình và dự thảo nghị quyết thu ngân sách nhà nước và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân xã theo đúng thời gian quy định.

Thường trực HĐND xã Ninh Điền

17/06/2022 21:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Ninh Điền, huyện Châu Thành: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/6, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Ninh Điền tổ chức thẩm tra các báo cáo liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì hội nghị là ông Trần Văn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội. Tham dự có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức Văn phòng - Thống kê xã, cùng các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội.
17/06/2022 21:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện và kiến nghị thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trướcThường trực HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện và kiến nghị thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, chiều ngày 13/6/2022, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện và kiến nghị thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước đối với UBND huyện, Điện lực Dương Minh Châu, Xí nghiệp thủy lợi; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Dương Minh Châu. Cuộc giám sát do ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, tham gia cuộc giám sát có lãnh đạo hai Ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện.


Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo tổng ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND huyện và các ngành là 171 ý kiến, trong đó: đã thực hiện xong 91 ý kiến, đạt 53,22%; đang thực hiện 57 ý kiến, đạt 33,33%; kiến nghị các Sở, ngành tỉnh và các Công ty trên địa bàn huyện giải quyết 09 ý kiến, chiếm 5,26%; ghi nhận giải quyết trong giai đoạn 2021-2026 là 14 ý kiến, chiếm 8,19%.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy việc chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện, các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri giải quyết chưa đảm bảo thời gian quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa kịp thời; một số ý kiến, kiến nghị cần nguồn lực đầu tư lớn để thực hiện.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ngành chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đối với các kiến nghị ghi nhận tiếp tục thực hiện, phải đề ra lộ trình thời gian và giải pháp thực hiện cụ thể. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, hai Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các đơn vị.

Văn Hùng

17/06/2022 21:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện và kiến nghị thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước/PublishingImages/2022-06/DMC 176_Key_17062022204644.jpg
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, chiều ngày 13/6/2022, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ hai HĐND huyện và kiến nghị thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước đối với UBND huyện, Điện lực Dương Minh Châu, Xí nghiệp thủy lợi; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện Dương Minh Châu. Cuộc giám sát do ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, tham gia cuộc giám sát có lãnh đạo hai Ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện.
17/06/2022 21:00YesĐã ban hành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU  TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU  TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Sáng ngày 15/6, Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thạnh Đức. Đến tham dự kỳ họp có bà Vương Thị Thúy Oanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu, ông Đỗ Định Thông, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện đơn vị 2 và 3; các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã, trưởng ấp các ấp và đại diện cử tri trong xã, cùng với sự có mặt 29/29 đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã xem xét, thảo luận các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác lãnh đạo điều hành của UBND xã; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và hai Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND xã và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Quang cảnh kỳ họp

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri xã nhà, đã có 06 lượt đại biểu ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận, đóng góp cho nội dung báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp với 14 vấn đề tập trung cho các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác lãnh đạo điều hành của UBND và tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Tại kỳ họp có 02 nhóm lĩnh vực chất vấn của đại biểu đối với công tác quản lý điều hành của UBND xã. Hầu hết các vấn đề đặt ra đã được đại diện lãnh đạo UBND xã giải trình làm rõ. 

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2023; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2023. 

TT.HĐND XÃ THẠNH ĐỨC

17/06/2022 21:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU  TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026/PublishingImages/2022-06/Thanh duc 176_Key_17062022205239.jpg
Sáng ngày 15/6, Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thạnh Đức. Đến tham dự kỳ họp có bà Vương Thị Thúy Oanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu, ông Đỗ Định Thông, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện đơn vị 2 và 3; các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã, trưởng ấp các ấp và đại diện cử tri trong xã, cùng với sự có mặt 29/29 đại biểu HĐND xã.
17/06/2022 21:00YesĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀNTHƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN
Ngày 15.6.2022, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức phiên giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện. Ông Thành Từ Dũ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, phiên giải trình còn có sự tham dự của bà Nguyễn Đài Thy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Huyện Tân Biên có diện tích đất tự nhiên là 85.332 ha, đất sản xuất nông nghiệp khoảng 54.765 ha chiếm 64,17%. Theo khảo sát của Thường trực HĐND huyện, hiện tại trên địa bàn huyện hiện có 3.084,16 ha đất trồng lúa, trong đó 834,82 ha đất chuyên lúa, 2.249,34 ha đất lúa khác. UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, cũng như phổ biến tuyên truyền cho các xã, thị trấn và người dân sản xuất lúa. Thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 15/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, từ năm 2013 đến năm 2016 UBND huyện đã phân bổ kinh phí để hỗ trợ trực tiếp cho người dân có đất sản xuất lúa. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay các xã không được phân bổ nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người sản xuất lúa.

Giải trình vấn đề trên, đại diện lãnh đạo UBND huyện cho biết, từ khi áp dụng Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 14/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa và Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ thì hiện nay các chính sách này vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức chi, quy trình hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa nên khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách. UBND huyện đã linh động sử dụng nguồn phân bổ để chi thực hiện các công trình đường giao thông, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Quang cảnh phiên giải trình

Kết luận phiên giải trình, ông Thành Từ Dũ – chủ trì hội nghị đề nghị UBND huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các chính sách cho người dân nói chung, chế độ hỗ trợ cho người trồng lúa nói riêng; tăng cường quản lý về đất đai nói chung và đất chuyên trồng lúa nói riêng, có biện pháp khắc phục các hạn chế thiếu sót; có văn bản kiến nghị các sở, ngành tỉnh hướng dẫn thực hiện chính sách cho người trồng lúa.

Bà Nguyễn Đài Thy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nội dung giải trình của Thường trực HĐND huyện, cho rằng đây là nội dung rất đáng quan tâm trong tình hình hiện nay, đồng thời ghi nhận địa phương đã quan tâm đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nguyễn Vũ

17/06/2022 21:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN/PublishingImages/2022-06/Tan bien 176_Key_17062022205706.jpg
Ngày 15.6.2022, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức phiên giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện. Ông Thành Từ Dũ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, phiên giải trình còn có sự tham dự của bà Nguyễn Đài Thy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
17/06/2022 21:00YesĐã ban hành
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát về việc hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng do bệnh viêm da nổi cục trên bò, trâuBan Kinh tế - Xã hội HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát về việc hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng do bệnh viêm da nổi cục trên bò, trâu
Sáng ngày 14/6, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận do ông Bùi Trung Nguyên - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội xã chủ trì, cùng với 06 thành viên đã tiến hành giám sát về việc chi, trả hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng về chăn nuôi do bệnh viêm da nổi cục trên bò, trâu theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Thủ Tướng Chính phủ.

Thay mặt UBND xã, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã và cán bộ phụ trách về lĩnh vực môi trường đã báo cáo và giải trình làm rõ một số nội dung, đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp của đoàn giám sát để bổ sung vào báo cáo và có biện pháp xử lý dứt điểm ý kiến trên. 


Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của UBND xã, tình hình bệnh viêm da, nổi cục trên đàn trâu, bò đã xảy ra trên địa bàn và chuyển thành dịch, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của người dân. Ngày 31/8/2021, UBND xã đã ra Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc thành lập đội tiêu hủy trâu bò mắc bệnh viêm da, nổi cục trên địa bàn xã Đôn Thuận, gồm 18 thành viên. Bên cạnh đó đội còn có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, chăm sóc và phòng, ngừa dịch bệnh, kết hợp tiêm ngừa vacxin trên đàn gia súc, tránh lây lan dịch bệnh. Tổng số đàn trâu, bò trên toàn xã có 2.657 con/476 hộ chăn nuôi; số trâu, bò bị mắc bệnh là 196 con/47 hộ; số trâu, bò chết được tiêu hủy là 31 con/29 hộ (tổng trọng lượng trâu, bò bị tiêu hủy là 4.979kg). UBND xã đã lập Tờ trình và các thủ tục chi hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Thủ Tướng Chính phủ, nhưng  đến nay vẫn chưa có chỉ đạo của cấp trên về việc chi hỗ trợ này. 

Kết luận tại buổi giám sát, ông Bùi Trung Nguyên - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của UBND xã, có chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da, nổi cục trên đàn trâu, bò trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng, ngừa các loại dịch bệnh xảy ra, vệ sinh chuồng trại, tránh gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đề xuất, kiến nghị về trên sớm có chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại, để tái sản xuất và ổn định cuộc sống.

                                                            BAN KINH TẾ & XÃ HỘI - HĐND XÃ ĐÔN THUẬN

15/06/2022 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Kinh tế - Xã hội HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát về việc hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng do bệnh viêm da nổi cục trên bò, trâu/PublishingImages/2022-06/Trang bang 156_Key_15062022095400.jpg
Sáng ngày 14/6, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận do ông Bùi Trung Nguyên - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội xã chủ trì, cùng với 06 thành viên đã tiến hành giám sát về việc chi, trả hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng về chăn nuôi do bệnh viêm da nổi cục trên bò, trâu theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Thủ Tướng Chính phủ.
15/06/2022 10:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Tân Phong tổ chức Phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựngThường trực HĐND xã Tân Phong tổ chức Phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng
Ngày 14/6/2022, ông Nguyễn Hải Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì Phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Tham dự  phiên giải trình có ông Nguyễn Tri Phương – Chủ tịch UBMTTQVN xã; ông Mai Văn Chuyên – Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã; ông Lưu Văn Khối – Trưởng Ban Pháp chế; người giải trình là ông Lại Hồng Phút – Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại phiên giải trình, các đại biểu nghe ông Lại Hồng Phút – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã; theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2022, UBND xã đã triển khai thực hiện tuyên truyền các văn bản luật về quản lý nhà nước về xây dựng đến người dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, họp giao ban ấp, họp các chi, tổ hội được 16 cuộc hơn 500 lượt người tham dự, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh được hơn 3 giờ. Qua kiểm tra 20 trường hợp xây dựng trên địa bàn xã có 4 công trình có dấu hiệu vi phạm do chưa chuyển mục đích sử dụng đất, đã lập biên bản xử lý vi phạm 3 trường hợp, 1 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt và buộc dừng thi công.

Quang cảnh phiên giải trình

Sao khi nghe Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng như: công tác kiểm tra xây dựng chưa thường xuyên, công tác tuyên truyền đến từng hộ dân còn hạn chế; một số trường hợp người dân biết Luật nhưng vẫn vi phạm do mức phạt còn thấp; thời gian chuyển mục đích sử dụng đất quá lâu, vật tư của người dân bị thiệt hại; kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết nhanh quá trình cấp đổi mục đích sử dụng đất.

Kết luận phiên giải trình, ông Nguyễn Hải Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về xây dựng của UBND xã, đề nghị UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã. Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng; tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thường người dân về trật tự xây dựng trên địa bàn xã.

TT. HĐND XÃ TÂN PHONG

15/06/2022 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Tân Phong tổ chức Phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng/PublishingImages/2022-06/Tan bien 156_Key_15062022100048.jpg
Ngày 14/6/2022, ông Nguyễn Hải Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì Phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Tham dự  phiên giải trình có ông Nguyễn Tri Phương – Chủ tịch UBMTTQVN xã; ông Mai Văn Chuyên – Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã; ông Lưu Văn Khối – Trưởng Ban Pháp chế; người giải trình là ông Lại Hồng Phút – Phó Chủ tịch UBND xã.
15/06/2022 10:00YesĐã ban hành
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành: Thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành: Thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 13/6, tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng ủy xã Thái Bình, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã do ông Nguyễn Quốc Thái - Trưởng Ban Pháp chế cùng các thành viên Ban Pháp chế đã tiến hành cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Quốc - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Trần Thế Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí trong thành viên Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã thẩm tra gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã; Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã về tình hình hoạt động của Nhà Văn hóa các ấp năm 2021 trên địa bàn xã Thái Bình; Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Thái Bình; Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân xã liên quan thẩm quyền giải quyết của cấp xã luôn được Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo giải quyết và có kết quả giải quyết dứt điểm. Tính đến nay đã có 4/4 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và 02 ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân xã được giải quyết dứt điểm, chiếm tỷ lệ 100%. Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân xã liên quan trực tiếp đến thẩm quyền giải quyết của cấp xã được Ủy ban nhân dân xã quan tâm giải quyết có hiệu quả.

Kết luận buổi họp thẩm tra, ông Nguyễn Quốc Thái - Trưởng Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo, phân công, đôn đốc, nhắc nhở Công chức chuyên môn phối hợp các cơ quan chuyên môn giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã theo từng lĩnh vực mình phụ trách, không để kéo dài. Tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, góp phần củng cố tạo lòng tin của cử tri ở địa phương.

Nguyễn Văn Quốc

14/06/2022 18:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành: Thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 13/6, tại Phòng họp Ban chấp hành Đảng ủy xã Thái Bình, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã do ông Nguyễn Quốc Thái - Trưởng Ban Pháp chế cùng các thành viên Ban Pháp chế đã tiến hành cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Quốc - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Trần Thế Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí trong thành viên Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
14/06/2022 18:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND huyện Tân Biên cùng với Thường trực HĐND xã Thạnh Tây tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3Đại biểu HĐND huyện Tân Biên cùng với Thường trực HĐND xã Thạnh Tây tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3
Từ ngày 06 đến ngày 10/6/2022, Tổ đại biểu số 03 HĐND huyện cùng với đại biểu HĐND xã Thạnh Tây tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã tham dự tiếp xúc cử tri tại 05 điểm của 05 ấp trên địa bàn xã, có 264 cử tri tham dự. Tại các hội nghị Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cùng với đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây đã thông báo các nội dung theo kế hoạch đề ra. Qua các hội nghị có 25 cử tri phát biểu với 34 ý kiến về các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn; thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ đo đạc chính quy; thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã; ý kiến yêu cầu nâng cấp hệ thống lưới điện trong khu dân cư… Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã tiếp thu giải trình 26 ý kiến được cử tri đồng tình thống nhất cao, ghi nhận 9 ý kiến chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đồng thời theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị, để trả lời đến cử tri trong thời gian sớm nhất.

 Ngân Trần

13/06/2022 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND huyện Tân Biên cùng với Thường trực HĐND xã Thạnh Tây tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 06 đến ngày 10/6/2022, Tổ đại biểu số 03 HĐND huyện cùng với đại biểu HĐND xã Thạnh Tây tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026.
13/06/2022 09:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Tân Biên giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtThường trực HĐND huyện Tân Biên giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, ngày 10/6/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tân Biên đã tiến hành giám sát, làm việc với UBND huyện về triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các phương án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện. Ông Trần Văn Lộc, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát; tham gia buổi giám sát có ông Trần Anh Kiệt - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó 2 Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trước khi giám sát trực tiếp UBND huyện, từ ngày 17/5/2022 đến ngày 27/5/2022, Đoàn giám sát tổ chức khảo sát 05 xã: Tân Bình, Thạnh Bắc, Tân Phong, Mỏ Công, Thạnh Bình và 02 cơ quan: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Tân Biên, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 10/6/2022, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tiến hành giám sát UBND huyện về triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các phương án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện. Theo đó, từ giai đoạn 2020 - 2022, UBND huyện đã ban hành 05 Phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng số hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 200 hồ sơ, tổng số hồ sơ chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các phương án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện là 517 hồ sơ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã đóng góp các ý kiến và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các phương án đã được phê duyệt để UBND huyện giải trình làm rõ và đề ra giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, trong thời gian tới, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các phương án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Lộc – Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc

Qua buổi làm việc, ông Trần Văn Lộc – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sao cho phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân nói chung, các hộ gia đình, cá nhân trong các phương án nói riêng về chấp hành pháp luật đất đai và các phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn huyện; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Tân Biên và UBND các xã tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất đối với các phương án đã được phê duyệt ở các xã. Đặc biệt, hỗ trợ các xã xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện phương án, tránh gây phiền hà cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, quan tâm công tác kiểm tra nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm ngay từ cơ sở các vi phạm về sử dụng đất theo thẩm quyền, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm; quan tâm thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, không để xảy ra sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính hoặc cố tình gây khó khăn, phiền hà cho người dân, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo UBND các xã xây dựng Kế hoạch và có lộ trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất đối với phương án đã được phê duyệt trên địa bàn; thành lập Tổ công tác tham mưu UBND xã thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; thực hiện chặc chẽ khâu tiếp nhận hồ sơ ban đầu, phân loại hồ sơ các phương án được phê duyệt làm cơ sở cho giải quyết hồ sơ; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất đối với phương án đã được phê duyệt để có chỉ đạo kịp thời;...

Nguyễn Vũ

13/06/2022 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND huyện Tân Biên giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/PublishingImages/2022-06/Tan bien 136_Key_13062022083712.jpg
Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, ngày 10/6/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tân Biên đã tiến hành giám sát, làm việc với UBND huyện về triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các phương án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện. Ông Trần Văn Lộc, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát; tham gia buổi giám sát có ông Trần Anh Kiệt - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó 2 Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
13/06/2022 09:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND Tỉnh và Huyện Gò Dầu, tiếp xúc cử tri xã Thanh PhướcĐại biểu HĐND Tỉnh và Huyện Gò Dầu, tiếp xúc cử tri xã Thanh Phước
Sáng ngày 9/6, các đại biểu HĐND Tỉnh gồm: ông Trương Nhật Quang- , bà Lê Thị Cẩm Nhung – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phước và các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với hơn 90 cử tri xã Thanh Phước trước  kỳ họp thứ  4 HĐND Tỉnh và HĐND Huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thanh Phước được nghe các đại biểu HĐND Tỉnh, đại biểu HĐND Huyện Gò Dầu thông báo kết quả kỳ họp thứ  3 HĐND Tỉnh; nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND Tỉnh và  HĐND Huyện; thông báo kết quả trả lời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước.


Các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc

Cũng tại hội nghị, cử tri xã Thanh Phước kiến nghị đến các đại biểu một số vấn đề sau: kiến nghị ngành cấp trên nẹo vét mương thoát nước 2 bên đường quốc lộ 22 gây ngập nước vào mùa mưa; tình hình đua xe trên các tuyến đường trong khu dân cư dể gây tai nạn giao thông; Việc tách thửa đất chừa đường của hộ gia đình; giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng thương binh, bội đội xuất ngũ gặp khó khăn; kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý các xe tải lớn chở đất đá chạy trên đường các khu dân cư với tốc độ lớn dể gây tai nạn giao thông…

Lãnh đạo UBND xã Thanh Phước và đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện đã thông tin và trả lời một số kiến nghị của cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Tuyết Vân

10/06/2022 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND Tỉnh và Huyện Gò Dầu, tiếp xúc cử tri xã Thanh Phước/PublishingImages/2022-06/Thanh phuoc 106_Key_10062022163440.jpg
Sáng ngày 9/6, các đại biểu HĐND Tỉnh gồm: ông Trương Nhật Quang- , bà Lê Thị Cẩm Nhung – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phước và các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với hơn 90 cử tri xã Thanh Phước trước  kỳ họp thứ  4 HĐND Tỉnh và HĐND Huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.
10/06/2022 17:00YesĐã ban hành
HĐND xã Trường Đông: Tổ chức giám sát thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách xã năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022HĐND xã Trường Đông: Tổ chức giám sát thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách xã năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022
Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông tiến hành giám sát công tác thu ngân sách nhà nước và thu, chi ngân sách xã năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Trưởng đoàn.


Quang cảnh cuộc giám sát

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về việc điều hành và thực hiện thu ngân sách nhà nước và thu, chi ngân sách xã năm 2021: Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo Đội Thuế, Ban Tài chính xã lập kế hoạch thu, lập bộ thuế các hộ kinh doanh các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách trên từng lĩnh vực thu. Thực hiện công tác thu đúng, thu đủ theo luật định, tạo sự công bằng trong Nhân dân, để người dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đảm bảo chi lương và kinh phí hoạt động cho các ban ngành, đoàn thể, trong năm thu ngân sách nhà nước đạt 93,01 % so dự toán, trong đó nguồn do UBND xã quản lý thu: 11.644.379.524 đồng so với dự toán năm 7.6640.000.000, đạt 151,94 % so với Nghị quyết đề ra. Tổng chi ngân sách xã là: 11.524.840.085đ so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm là 7.664.000.000đ đạt 150,38%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 16.081.988.436đ so với chỉ tiêu Nghị quyết: 32.770.000.000đ đạt 49,08%. Trong đó thu ngân sách xã 6.989.927.872đ so với chỉ tiêu nghị quyết 6.925.000.000đ đạt 101,30%. Chi ngân sách xã: 4.969.901.700đ so với chỉ tiêu 6.925.000.000đ đạt 71,77%.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát nghe UBND xã và Công chức chuyên môn báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số khoản chi vượt và khoản thu không đạt như thu xử phạt vi phạm hành chính 4 tháng chỉ được 65.531.217đ

Kết thúc buổi giám sát, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phát huy hơn nữa những mặt làm được và cần tăng cường khai thác tốt các nguồn thu như: thu thuế môn bài, thu từ cá nhân sản xuất kinh doanh, thuế phi nông nghiệp, thu mặt bằng chợ; tập trung chỉ đạo quyết liệt thu đạt các loại phí, lệ phí mà thị xã giao; góp phần hoàn thành kế hoạch trong năm 2022.

                                              Thường trực HĐND xã Trường Đông

10/06/2022 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Trường Đông: Tổ chức giám sát thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách xã năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022/PublishingImages/2022-06/Truong dong 106_Key_10062022164013.jpg
Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông tiến hành giám sát công tác thu ngân sách nhà nước và thu, chi ngân sách xã năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Trưởng đoàn.
10/06/2022 17:00YesĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu: Giám sát về tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với UBND xãThường trực Hội đồng nhân dân xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu: Giám sát về tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với UBND xã
Chiều ngày 9/6, Thường trực HĐND xã tiến hành giám sát về tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với UBND xã. Đoàn giám sát do ông Đặng Văn Kiết - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn. Tham dự còn có bà Trần Thị Thanh Kiều - Bí thư Đảng ủy xã, đại diện hai Ban Hội đồng nhân dân xã, đại diện UBMTTQVN, lãnh đạo UBND xã, các ngành thuộc UBND xã.


Đoàn giám sát làm việc với UBND xã

Nhìn chung, qua giám sát đoàn đã ghi nhận được một số kết quả: UBND làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, tranh chấp và tiếp thu những phản ánh của công dân, trong tiếp nhận và giải quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy trình giải quyết, hồ sơ sổ sách theo dõi đảm bảo đầy đủ, số đơn hòa giải thành đạt tỷ lệ cao. Trong 06 tháng đã tiếp nhận 12 đơn trong đó hòa giải thành 7/12 đơn, không thành 2/12 đơn. Tồn 3/12 đơn.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Thành viên Hội đồng tư vấn xã chưa nghiên cứu các văn bản có liên quan đến nội dung giải quyết chưa có ý kiến nhiều trong các cuộc hòa giải từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc hòa giải. Hội đồng tư vấn có lúc chưa thực hiện làm việc với đương sự, công tác kiểm tra, xác minh hiện trạng liên quan đến tranh chấp đất đai, từ đó kết quả giải quyết thành chưa cao. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thường xuyên dẫn đến việc người dân thiếu hiểu biết về pháp luật, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hòa giải.

Kết thúc buổi giám sát, ông Đặng Văn Kiết chủ trì cuộc giám sát yêu cầu UBND phát huy những mặt làm được và khắc phục những hạn chế. Trong công tác hòa giải phải nghiên cứu thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Quan tâm thực hiện công tác thẩm tra, xác minh và thời gian giải quyết phải đảm bảo theo luật định. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật nhằm hạn chế phát sinh các mâu thuẫn trong nhân dân.

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

10/06/2022 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu: Giám sát về tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với UBND xã/PublishingImages/2022-06/Go dau 106_Key_10062022152134.jpg
Chiều ngày 9/6, Thường trực HĐND xã tiến hành giám sát về tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với UBND xã. Đoàn giám sát do ông Đặng Văn Kiết - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn. Tham dự còn có bà Trần Thị Thanh Kiều - Bí thư Đảng ủy xã, đại diện hai Ban Hội đồng nhân dân xã, đại diện UBMTTQVN, lãnh đạo UBND xã, các ngành thuộc UBND xã.
10/06/2022 16:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO