Tổ đại biểu đơn vị huyện Tân Châu​


BigDot.gif Đại biểu Nguyễn Thị Hiếu


 Nguyễn Thị Hiếu.jpg

Sinh năm: 25/12/1966.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế học, Kỹ sư Kinh tế Bưu chính Viễn thông, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường

Nơi làm việc: Sở Tài nguyên và môi trường.

Nơi ở hiện nay: Số 197, Huỳnh Công Giản, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh, sau ba lần hiệp thương lựa chọn đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi.

Trước bà con, cô, bác, anh chị, em cử tri, tôi xin được phép trình bày chương trình hành động của tôi, cụ thể như sau:    

1- Trước hết tôi nhận thức sâu sắc rằng, với công việc tôi đảm nhiệm hiện nay có thành công hay không còn tuỳ thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân. Vì vậy tôi luôn tin dân, trọng dân, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri; tôi sẽ dành nhiều thời gian để đi thực tế, gần dân, sát dân, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, tình cảm nguyện vọng chính đáng của người dân, đưa tiếng nói của người dân đến với HĐND tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

2- Với vai trò trách nhiệm của mình, tiếp tục cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp, cùng với nhân dân Tân Châu quyết tâm ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ VI của huyện; Tìm nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ cùng với các ngành, các cấp tập trung giải tốt những vấn đề người dân quan tâm như: Về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên, môi trường; Chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo; Quan tâm hơn nữa người có thu nhập thấp, hộ khó khăn; Nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục; Tập trung và tranh thủ nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng (trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, chợ, bến xe, điện, hệ thống nước sạch…), nhất là hạ tầng giao thông.

3- Tăng cường giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; Ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, chống lãng phí, quan liêu, sách nhiễu; Kéo giảm tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông; Quan tâm công tác giải quyết khiếu tố, khiếu nại, tập trung giải quyết những vấn đề người dân bức xúc. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo; Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, chung tay xây dựng xây dựng "Thị trấn Tân Châu văn minh đô thị" và "Xây dựng nông thôn mới" nhằm cải thiện và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

4- Quan tâm thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công khai minh bạch trong quy định liên quan đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giám sát; Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới để phục vụ nhân dân tốt hơn.


BigDot.gifĐại biểu Lê Quang Tuấn


 Lê Quang Tuấn 1.jpg

Sinh năm: 1963.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Báo chí, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh.

Nơi ở hiện nay: ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng với cơ quan Đài Phát thanh – Truyền hình và MTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với cương vị công tác và khả năng của mình, tôi xin hứa trước cử tri sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau đây:

1. Đề xuất với BCH Hội Nhà báo tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có các giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà.

2. Cùng với BGĐ và cán bộ, viên chức của đơn vị xây dựng Đài PT-TH Tây Ninh từng bước phát triển; thường xuyên đổi mới hình thức và nội dung các chương trình, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền và giải trí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

3. Cùng với BGĐ và các phòng chuyên môn duy trì, củng cố và phát triển các chương trình, chuyên mục, đặc biệt là các chương trình – chuyên mục liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Phối hợp với các ngành chức năng tập trung nâng cao chất lượng các chương trình: Dự báo thời tiết, vì an ninh biên giới, nông nghiệp – nông thôn, khoa giáo, mái ấm tình thương, đoàn kết xây dựng xóm làng, tiếng nói cử tri, bản tin thế giới, chương trình tiếng Khmer...

4. Phối hợp với ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình hướng dẫn nông dân chăn nuôi, trồng trọt, tập trung vào các cây, con thế mạnh của tỉnh.

5. Góp phần cùng với các ngành để quảng bá về đất nước, con người Tây Ninh nhằm thu hút du lịch, thu hút đầu tư để phát triển tỉnh nhà.

6. Đề xuất với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các ngành quan tâm hơn nữa đến vấn đề an sinh xã hội, tập trung cho vùng sâu, biên giới, vùng có đồng bào dân tộc ít người, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương.

7. Bản thân nguyện là cầu nối giữa cử tri với Đảng, chính quyền, các ngành chức năng và ngược lại; Sẽ dành thời gian để thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh để phản ánh với Đảng, chính quyền và các ngành đồng thời thông tin những vấn đề liên quan, cần thiết để nhân dân nắm; Luôn quan tâm góp phần bảo vệ những nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân.


BigDot.gifĐại biểu Mai Văn Hải - Tổ phó


Mai Văn Hải.jpg            

Sinh năm: 15/7/1961.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh.

Nơi làm việc: Văn phòng Hội đồng nhân dân Tỉnh

Nơi ở hiện nay: Số 18, hẻm 82 (QL22B), ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Để chuẩn bị danh sách giới thiệu người ứng cử nhiệm kỳ mới, tôi được HĐND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi.

Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

1. Với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND tỉnh, tôi sẽ tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, phục vụ các kỳ họp HĐND. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp; nghị quyết ban hành phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, NQ có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn; chú ý các nghị quyết có tác động đến phát triển KTXH, chính sách an sinh xã hội.

2. Tăng cường công tác tham mưu trong lĩnh vực hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh đã ban hành. Qua TXCT, phải tổng hợp kịp thời, chính xác các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng và theo dõi kết quả trả lời cho cử tri. Tiếp tục tham mưu, tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Thường xuyên quan tâm đến NQHĐND tỉnh về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, hằng năm của tỉnh; đồng thời cũng quan tâm đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương nơi mình ứng cử để có giải pháp, tạo điều kiện cho địa phương phát triển; đặc biệt quan tâm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba chương trình đột phá của tỉnh đó là: tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính.

4. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu HĐND được Luật Tổ chức chính quyền năm 2015 quy định, như tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, tiếp công dân, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, theo dõi và trả lời đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri; liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri; luôn gần gũi với cơ sở, với nhân dân để lắng nghe, ghi nhận đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND.


BigDot.gifĐại biểu Trần Thị Thanh Hằng - Tổ trưởng


 Trần Thị Thanh Hằng.jpg

Sinh năm: 30/5/1974.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Châu. 

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Châu.

Nơi ở hiện nay: khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Trong cuộc bầu cử lần này, nếu tôi được cử tri tín nhiệm, ủng hộ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi có điều kiện để trực tiếp tham gia vào các hoạt động của chính quyền cấp tỉnh. Sau đây là một số vấn đề tôi quan tâm nếu được đắc cử trở thành đại biểu HĐND tỉnh:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, dành thời gian thoả đáng để gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò là "cầu nối - là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra". Thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của cử tri, báo cáo đầy đủ với cử tri những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của người đại biểu do nhân dân bầu ra; phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm và chăm sóc sức khoẻ. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em nữ.

3. Với thời gian 5 năm tham gia là đại biểu HĐND huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2011-2016 và là cán bộ công tác tại Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Châu, tôi có điều kiện cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Tây Ninh nói chung và huyện Tân Châu nói riêng. Đặc biệt là thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng thị trấn Tân Châu đạt chuẩn "Thị trấn văn minh đô thị" và chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Tân Châu.

Qua những lần hiệp thương, qua những suy nghĩ về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, tôi đã chuyển tải những tâm tư, trăn trở của mình qua chương trình hành động vừa nêu. Dù ở vị trí công tác nào tôi cũng sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


BigDot.gif Đại biểu Phạm Hùng Thái


Phạm Hùng Thái.jpg                    

Sinh năm: 14/10/1970.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật ngành điều tra tội phạm, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Nơi làm việc: Ban Nội Chính Tỉnh ủy

Nơi ở hiện nay: Số 107, hẻm 6, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh

Chương trình hành động

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gắn với trách nhiệm là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tôi đặc biệt quan tâm thực hiện các vấn đề sau:

1. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định pháp luật. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh đã cử ra trong giai đoạn 2016-2020 để thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả thiết thực; nhất là các lĩnh vực về văn hoá - xã hội, liên quan trực tiếp đến đời sống văn hoá, tinh thần của người dân, đặc biệt là vùng sâu, biên giới.

2. Hằng năm, đề nghị HĐND tỉnh đề ra chương trình giám sát việc thực hiện của UBND tỉnh và các ngành chức năng về các lĩnh vực: huy động các nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là việc xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; việc thực hiện các chính sách pháp luật về tôn giáo, dân tộc; công tác phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với phát triển kinh tế ở địa phương.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; lắng nghe tiếp thu phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, giám sát việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; qua đó, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với các cấp chính quyền và Hội đồng nhân dân các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để quản lý và thực thi pháp luật đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những điều cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.​