Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 02/10/2019, 08:00
Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát UBND tỉnh việc thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2019
Chiều ngày 01/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đại diện UBND tỉnh có ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

bpc-giamsat.jpg

Ông Phạm Hùng Thái - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

UBND tỉnh cho biết, từ ngày 01/7/2016 đến 31/7/2019, trên địa bàn tỉnh ban hành tổng cộng 269 văn bản QPPL. Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua 85 Nghị quyết QPPL và UBND tỉnh đã ban hành 184 Quyết định. Qua kết quả tự kiểm tra phát hiện 07 văn bản có sai sót về nội dung, 03 văn bản sai thẩm quyền về hình thức và một số văn bản có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày như: ngày có hiệu lực văn bản, đánh số trang, căn cứ ban hành không in nghiêng, nơi nhận thiếu các cơ quan theo quy định,...

Về nhân lực: Sau khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế đi vào thực tế áp dụng toàn tỉnh có 03/14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành lập được Phòng pháp chế (Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch).

Nhìn chung, hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL nhằm thi hành các quy định Luật, văn bản dưới luật của Trung ương cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng, tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh. Công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã có những chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành theo quy định Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Các dự thảo Nghị quyết, Quyết định trước khi được ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản,...

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn đề nghị UBND tỉnh cung cấp và làm rõ thông tin về một số vấn đề như: việc ban hành Quyết định thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh có đảm bảo thời gian quy định; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tham mưu văn bản; kinh phí soạn thảo văn bản cho cấp huyện; những hạn chế thiếu sót thuộc trách nhiệm của sở, ngành nào; quy trình lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử có đạt hiệu quả hay không; công tác soạn thảo văn bản phối hợp xây dựng, ban hành Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh,…Các ý kiến đặt ra của Đoàn đã được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở giải trình làm rõ.

Kết thúc buổi làm việc, ông Phạm Hùng Thái - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh trong thời gian qua đã quan tâm đến công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời có những lưu ý đối với hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

 Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   228
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động