Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 22/05/2020, 14:00
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/05/2020
Chiều ngày 22/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019 trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh. Ông Mai Văn Hải -Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Sở Tài chính.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nội dung điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về thẩm quyền điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách, sự cần thiết ban hành nghị quyết.
Thamtradieuchinhdutoanngansachnhanuoc.jpg

Hội nghị thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019. Tuy nhiên, căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Công văn số 11282/BTC-NSNN ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư ứng trước, Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019 là thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh để làm cơ sở hạch toán thu, chi.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh căn cứ văn bản thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh vào ngày 05/02/2020 về việc điều chỉnh dự toán thu NSNN và chi NSĐP năm 2019, tổ chức chỉ đạo thực hiện và có báo cáo việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019 tại kỳ họp HĐND tỉnh.

                                                                                                Huỳnh Thảo

 


Lượt người xem:  Views:   322
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động