Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 29/05/2020, 19:00
Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua 5 nghị quyết chuyên đề
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/05/2020
Ngày 29/5, tại hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh (HĐND) khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm xem xét thông qua những quyết sách quan trọng ở địa phương.

HDND_2905_1.jpg

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

HDND_2905_2.jpg

Quang cảnh kỳ họp

HDND_2905_3.jpg

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc kỳ họp

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp, có các đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Tân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố cùng sự có mặt 46/51 đại biểu HĐND tỉnh

 HDND_2905_4.jpg

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Ngọc Phương trình bày các tờ trình có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản

Tại Kỳ họp, các đại biểu nghe các tờ trình của UBND tỉnh về các nội dung: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

HDND_2905_5.jpg

HDND_2905_6.jpg

Các đại biểu thảo luận tại tổ

Sau khi nghe các tờ trình, các đại biểu chia tổ thảo luận. Qua đó, có 8 đại biểu phát biểu, 13 lượt ý kiến, trong đó, có 11 ý kiến được giải trình, 2 ý kiến được ghi nhận tổng hợp. Các ý kiến thống nhất việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị có hướng dẫn cách tính lương cụ thể đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND. Các đại biểu cũng thống nhất với dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm, sớm có giải pháp sử dụng hết biên chế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự kỳ họp còn xem xét hai báo cáo của UBND tỉnh gồm: Báo cáo về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chế độ chi hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ khó khăn cho một số đối tượng người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong dịch Covid-19.

HDND_2905_7.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Phan Thị Điệp do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Trứ - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh do nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm thì nghỉ hưu;  đồng chí Trang Văn Lý - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do nghỉ hưu.

Các đại biểu cũng tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Ngô Thành Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Kết quả, với 46/51 phiếu đồng ý, đạt 90,2%, đồng chí Ngô Thành Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HDND_2905_8.jpg

HDND_2905_9.jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Tiếp đó, các đại biểu đã lần lượt biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Nghị quyết giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh Tây Ninh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

HDND_2905_10.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp nêu rõ: "Qua diễn biến kỳ họp cho thấy, các nội dung trình kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ và đã có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, có chất lượng, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Hầu hết đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp. Một số vấn đề đại biểu góp ý hoặc còn băn khoăn cũng đã được ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ trước khi HĐND tỉnh xem xét quyết nghị".

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, các nghị quyết ban hành lần này đã kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đây là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của UBND, HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được ban hành.

Đại biểu cũng đã thống nhất cao với các Báo cáo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Riêng đối với Báo cáo tiến độ thực hiện chế độ chi hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chính sách hỗ trợ khó khăn cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chủ tọa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đến đối tượng thụ hưởng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đề nghị HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát đảm bảo việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đúng đối tượng theo quy định.

XV

Lượt người xem:  Views:   106
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động