Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 21/01/2021, 10:00
Phải xem cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2021
Sáng ngày 21/01, ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.


Đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy triển khai một số văn bản của Tỉnh ủy về công tác bầu cử

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy triển khai một số văn bản của Tỉnh ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, như Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định 252-QĐ/TU, ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 thành viên. Ban Chỉ đạo do do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bầu cử, đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân. Phải coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn xã hội.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm về thành phần, số lượng và thời gian quy định; lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự tập trung lãnh đạo thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn giới thiệu, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và vận động bầu cử; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tiến hành bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử…

“Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy chúng ta phải gấp rút chạy đua với thời gian để bảo đảm công việc theo luật định, từng ngày, từng tuần, từng tháng. Các cấp, các ngành có liên quan phải tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến công tác bầu cử ở mỗi cấp theo lịch trình đề ra”-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý.


Đồng chí Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai Quyết định 141/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 thành viên, do đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; thông qua dự thảo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhấn mạnh đến những nội dung quan trọng trong kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể ở từng cấp.

Từ này 07/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ phát động phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện khi có vấn đề khó khăn, phức tạp thì các cáp, ngành, địa phương kịp thời phản ánh đến các cơ quan bầu cử tỉnh, cần thiết thì Trung ương sẽ có hướng dẫn.


Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt nghiêm túc đầy đủ chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử; các quy định của pháp luật và hướng dẫn liên quan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, nắm chắc các quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử tại địa phương, đơn vị do mình phụ trách.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh giao cho đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về hoạt động và kết quả bầu cử tại địa phương mình.  Các cấp ủy tập trung lãnh đạo công tác nhân sự, đặc biệt là giới thiệu người tham gia ứng cử HĐND ở cấp mình đảm bảo theo tiêu chuẩn, điều kiện; đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với công tác cán bộ; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức triển khai vận động bầu cử ở tại địa phương.

Các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các công việc theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, đặc biệt là phải tuân thủ nghiêm túc thủ tục, lộ trình tiến độ thực hiện từng bước công việc theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền một cách chủ động, rộng rãi và hiệu quả; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Ngoài việc tập trung thực hiện cuộc bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh yêu cầu các cấp ủy phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị khác ngay từ đầu năm 2021 theo nghị quyết ở cấp mình và Nghị quyết của Tỉnh ủy để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm.

XV

Lượt người xem:  Views:   594
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động