Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 28/03/2021, 12:00
Phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/03/2021
Như tin đã đưa, sáng ngày 24/3, tại hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát bế mạc Hội nghị.

Ban biên tập Trang tin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính th­ưa:

- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Các vị đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Kính th­ưa các vị khách quý, cùng toàn thể Hội nghị.

Sau một buổi làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đến giờ này Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và nghe các báo cáo tham luận về hoạt động của HĐND.

Kính thưa Hội nghị,

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan tư pháp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Năm năm qua, HĐND tỉnh đã tiếp tục khẳng định vị thế và thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, với kết quả tổ chức thành công 20 kỳ họp, ban hành 233 nghị quyết, tạo điều kiện, tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức 07 phiên giải trình và 55 cuộc giám sát chuyên đề với 459 kiến nghị góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước; chất lượng hoạt động thẩm tra ngày càng được nâng lên, nhiều nội dung mang tính phản biện cao; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri được quan tâm, giám sát hiệu quả; chương trình "Tiếng nói cử tri" được nhân dân quan tâm, ủng hộ;… Đây là sự nỗ lực không hề nhỏ của hệ thống chính quyền nói chung, cơ quan dân cử nói riêng và tinh thần trách nhiệm rất cao của những người đại biểu nhân dân đối với cử tri tỉnh nhà. Nhiều đại biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và phản ánh tiếng nói nhân dân trên tất cả các lĩnh vực; nghiên cứu kỹ lưỡng, bằng kinh nghiệm, bản lĩnh cá nhân đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, chất lượng vào các hoạt động của HĐND. Những kết quả quan trọng đó là kinh nghiệm quý báu, là tiền đề quan trọng cho HĐND khoá mới có thể tiếp bước và gặt hái thêm nhiều thành công mới.

Với vai trò là cơ quan thực thi pháp luật, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên tất cả lĩnh vực; năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

Với chức năng là các cơ quan bảo vệ pháp luật, hoạt động của các cơ quan tư pháp đã tuân thủ đúng pháp luật, có nhiều cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp tiếp tục được quan tâm xây dựng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.

Đối với Mặt trận Tổ quốc, cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận và các hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư, gắn với sự việc cụ thể. Chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ngày càng nâng cao. Thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chính quyền địa phương và các cơ quan trong hệ thống tư pháp cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận, phải cùng trăn trở về những hạn chế, thiếu sót đã được đề cập trong các báo cáo tổng kết và ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị. Tất cả chúng ta phải cùng chủ động thay đổi tư duy, lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu của xã hội, của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, các cơ quan trong bộ máy chính quyền, các cơ quan tư pháp và Ủy ban MTTQVN tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những tập thể, cá nhân được khen thưởng ngày hôm nay.

Be mac HNTK 1.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho đại biểu HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021


Ông Võ Đức Trong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ, bằng khen cho đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2020

Sau Hội nghị này, cùng với việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tôi đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

Một là, trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước dự báo còn nhiều khó khăn; thời tiết và dịch bệnh Covid-19 có xu hướng tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh ta phải tiếp tục chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh khôi phục kinh tế, tạo đà để bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Hai là, để ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử.

Ba là, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều thách thức mới, đòi hỏi các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND cần gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI đã đề ra, nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu,

Nhiệm kỳ HĐND 2016-2021 đã gần khép lại với những kết quả tích cực. Những kết quả này sẽ là nền tảng và động lực quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Nhiệm kỳ tới đây, trong số các vị đại biểu HĐND tỉnh, có một số đại biểu sẽ tiếp tục tái cử; một số đại biểu vì nhiều lý do không tiếp tục tham gia tái cử. Tôi mong rằng, các vị đại biểu dù ở vị trí nào cũng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động trong nhiệm kỳ qua, để đóng góp cho HĐND tỉnh khóa mới hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu,

Nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX sắp kết thúc, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự phối hợp trách nhiệm, có hiệu quả của UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan; sự ủng hộ, theo dõi góp sức của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong toàn tỉnh.

Cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí… đã tham mưu, phục vụ, phối hợp triển khai các hoạt động, đồng hành cùng HĐND tỉnh khóa IX trong suốt nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các vị đại biểu; 

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

PHÒNG CÔNG TÁC HĐND

Lượt người xem:  Views:   179
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động