Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 09/05/2021, 17:00
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/05/2021
Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh: 

+ Đơn vị bầu cử số 1 (Gồm Thị xã Trảng Bàng và các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành):  Tải về Don vi bau cu so 1.rar

+ Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm Thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu):  Tải về Don vi bau cu so 2.rar


Chương trình hành động của các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026: 

+ Đơn vị bầu cử số 1 (Gồm: Các phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Trung và xã Long Thành Nam thuộc thị xã Hoà Thành):  Tải về Don vi bau cu so 1.rar

+ Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm: Phường Long Thành Bắc và các xã Trường Hoà, Trường Đông và Trường Tây thuộc thị xã Hoà Thành):  Tải về Don vi bau cu so 2.rar

+ Đơn vị bầu cử số 3 (Gồm: Tất cả các xã và thị trấn Bến Cầu thuộc huyện Bến Cầu):  Tải về Don vi bau cu so 3.rar

+ Đơn vị bầu cử số 4 (Gồm: Các phường An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng và các xã Hưng Thuận, Đôn Thuận thuộc thị xã Trảng Bàng):  Tải về Don vi bau cu so 4.rar

+ Đơn vị bầu cử số 5 (Gồm: Các phường Trảng Bàng, An Hoà và xã Phước Bình, Phước Chỉ thuộc thị xã Trảng Bàng):  Tải về Don vi bau cu so 5.rar

+ Đơn vị bầu cử số 6 (Gồm: Các xã Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh thuộc huyện Gò Dầu):  Tải về Don vi bau cu so 6.rar

+ Đơn vị bầu cử số 7 (Gồm: Thị trấn Gò Dầu và các xã Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn thuộc huyện Gò Dầu):  Tải về Don vi bau cu so 7.rar

+ Đơn vị bầu cử số 8 (Gồm: Thị trấn Châu Thành và các xã Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, Trí Bình, Long Vĩnh thuộc huyện Châu Thành):  Tải về Don vi bau cu so 8.rar

+ Đơn vị bầu cử số 9 (Gồm: Các xã Đồng Khởi, Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh, Thành Long, Hoà Hội, Hoà Thạnh, Biên Giới thuộc huyện Châu Thành):  Tải về Don vi bau cu so 9.rar

+ Đơn vị bầu cử số 10 (Gồm: Thị trấn Dương Minh Châu và các xã Suối Đá, Phan, Bàu Năng, Chà Là thuộc huyện Dương Minh Châu):  Tải về Don vi bau cu so 10.rar

+ Đơn vị bầu cử số 11 (Gồm: Các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh thuộc huyện Dương Minh Châu):  Tải về Don vi bau cu so 11.rar

+ Đơn vị bầu cử số 12 (Gồm: Thị trấn Tân Châu và các xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội thuộc huyện Tân Châu):  Tải về Don vi bau cu so 12.rar

+ Đơn vị bầu cử số 13 (Gồm: Các xã Tân Đông, Tân Hà, Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành thuộc huyện Tân Châu):  Tải về Don vi bau cu so 13.rar

+ Đơn vị bầu cử số 14 (Gồm: Các phường 3, IV, Ninh Thạnh, Hiệp Ninh thuộc thành phố Tây Ninh):  Tải về Don vi bau cu so 14.rar

+ Đơn vị bầu cử số 15 (Gồm: Các phường 1, 2, Ninh Sơn và các xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh thuộc thành phố Tây Ninh):  Tải về Don vi bau cu so 15.rar

+ Đơn vị bầu cử số 16 (Gồm: Tất cả các xã và thị trấn thuộc huyện Tân Biên):  Tải về Don vi bau cu so 16.rar

Lượt người xem:  Views:   576
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động