Thông tin hoạt động
Thứ 3, Ngày 13/07/2021, 10:00
PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/07/2021
Chiều ngày 12/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 7/2021 để xem xét, cho ý kiến một số Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho ý kiến các nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Đài Thy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, tham dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng, Phó các Ban HĐND, đồng chí Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thanh Phương – Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Đức Hải – PCT UBMTTQVN tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, đại diện UBND tỉnh trình các tờ trình gồm: Tờ trình số 2055/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến và quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình số 2168/TTr-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và trích lập nguồn cải cách tiền lương dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình số 2202/TTr-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ,  công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2026; Tờ trình số 2261/TTr-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.

Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các Tờ trình mà UBND tỉnh trình. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy đề nghị cơ quan trình có đánh giá tác động đối với việc di dời nhà yến gây thiệt hại cho người dân, cần nêu rõ trong 332/607 cơ sở nuôi chim yến nằm trong nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư thì có bao nhiêu cơ sở chăn nuôi và cơ sở nuôi chim yến gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn từ hoạt động phát loa dẫn dụ chim yến, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc cho người dân, đề nghị sửa tiêu đề nghị quyết cho phù hợp với quy định của Luật tại Tờ trình số số 2055/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến và quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đối với Tờ trình số 2168/TTr-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và trích lập nguồn cải cách tiền lương dự toán ngân sách địa phương năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ và trích lập nguồn cải cách tiền lương năm 2021 theo phương án 01 tại Tờ trình số 2168/TTr-UBND theo đề xuất của UBND tỉnh, sau khi kết thúc năm ngân sách 2021 (ngày 31/12/2021), trên cơ sở Công văn số 3670/BTC-NSNN ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính và số thu NSĐP được hưởng, đề nghị UBND tỉnh bố trí 70% số tăng thu (giữa dự toán địa phương xây dựng so với dự toán Trung ương giao năm 2021) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đối với Tờ trình Tờ trình số 2202/TTr-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ,  công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2026 Thường trực đề nghị xem xét bổ sung thêm đối tượng được Chủ tịch UBND tỉnh luân chuyển, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh cũng tiến hành cho ý kiến đối với nhân sự Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 do lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình và các nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, gồm dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện.

Kết quả phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, có 05/06 thành viên Thường trực HĐND tỉnh có mặt đồng ý 100% với danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh. Đối với dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị các thành viên Thường trực HĐND tỉnh góp ý gửi lại cho Văn phòng; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự thảo phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu, Văn phòng sửa theo góp ý của thành viên Thường trực cho phù hợp tình hình thực tế.

Ngọc Cẩn

Lượt người xem:  Views:   412
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông tin hoạt động