Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 3, Ngày 28/11/2017, 18:00
Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra quyết toán ngân sách địa phương năm 2016, dự toán và phương án phân bổ NSĐP năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/11/2017
Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá IX, sáng ngày 28/11/2017, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp cũng như giải trình của Sở Tài chính, Ban Kinh tế và Ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 với tổng thu ngân sách địa phương là 8.705,4 tỷ đồng, trong đó thu NSNN trên địa bàn tỉnh theo dự toán HĐND tỉnh giao là 7.178,7 tỷ đồng, đạt 112,2% so với dự toán; tổng chi ngân sách địa phương là 8.184,8 tỷ đồng, tăng 24,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó chi cân đối ngân sách là 6.226,4 tỷ đồng (tăng 18,7%).
 
ktns_28_11_2017.jpg
Hội nghị thẩm tra của Ban KTNS

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí với những nguyên tắc bố trí, phân bổ, giao dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2018 theo báo cáo của Sở Tài chính, với tổng thu NSNN trên địa bàn là 6.907 tỷ đồng, tăng 3,1% so dự toán năm 2017, trong đó thu nội địa là 6.307 tỷ đồng, tăng 6% dự toán năm 2017; dự toán tổng chi ngân sách địa phương là 8.445,5 tỷ đồng, tăng 20% so với dự toán 2017, trong đó chi cân đối ngân sách là 8.353,9 tỷ đồng, tăng 20,2% so với dự toán năm 2017; bội thu ngân sách địa phương năm 2018 là 6,2 tỷ đồng; chi trả nợ gốc năm 2018 các khoản vay là 79,6 tỷ đồng.

Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 được xây dựng trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, ước khả năng thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, đảm bảo theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Trung ương, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, Ban cũng lưu ý một số vấn đề như: mặc dù các khoản chi ngân sách đạt và vượt dự toán nhưng việc giải ngân kinh phí còn chậm, chưa kịp tiến độ, việc phân khai và giải ngân vốn trong xây dựng cơ bản và chi chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, trong khi thu ngân sách chỉ đạt so với dự toán nhưng nhiều khoản chi vượt cao so với dự toán, đề nghị kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;…
Huỳnh Thảo

Lượt người xem:  Views:   235
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh