Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 3, Ngày 20/03/2018, 15:00
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra quy định thời gian quyết định và biểu mẫu lập báo cáo kế hoạch chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ, quyết toán ngân sách
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/03/2018
Chiều ngày 19/3/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị, thẩm tra tờ trình về việc ban hành quy định thời gian quyết định, phê chuẩn và biểu mẫu lập các báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương hằng năm của UBND các cấp trình Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND Tỉnh khoá IX. Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban chủ trì hội nghị; tham dự buổi làm việc có bà Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số Sở, Ngành liên quan.
 
IMG_3246.jpg
Quang cảnh hội nghị thẩm tra

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với quy định thời gian quyết định, phê chuẩn và biểu mẫu lập các báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương hằng năm của UBND các cấp do UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này. Nội dung quy định trong dự thảo nghị quyết được xây dựng đảm bảo theo quy định Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phù hợp tình hình, điều kiện thực tế địa phương, tuân thủ nguyên tắc cân đối, quản lý ngân sách, cân bằng thu chi ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn lực tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, từng bước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách.
 
Tuy nhiên để quy định được đảm bảo chặt chẽ, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm trình vào kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh của năm thứ 5 của giai đoạn trước; bổ sung quy định thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm đối với cấp huyện, xã; bổ sung đầy đủ các biễu mẫu theo điều 4, 5, 6, 7 Nghị định số 31/2017/ND-CP vì theo quy định, đây là các biễu mẫu mà HĐND tỉnh cần xem xét thông qua.

Ngoài ra tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách còn có ý kiến thẩm tra đối với tờ trình quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình, các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. 
Huỳnh Thảo

Lượt người xem:  Views:   57
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh