Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 6, Ngày 13/04/2018, 15:00
Hòa Thành - giám sát tình hình tổ chức nhân sự và hoạt động HĐND xã, thị trấn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/04/2018
Mới đây, Thường trực HĐND huyện Hòa Thành do ông Dương Văn Lên – Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn đã giám chuyên đề về "Tình hình tổ chức nhân sự và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn". 

  hoathanh_13_4_2018.jpg
Quang cảnh buổi giám sát tại xã Trường Đông

Thời gian qua, HĐND các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên các lĩnh vực theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trong đó, việc tổ chức các phiên họp thường kỳ thực hiện đúng quy định; trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND xã, thị trấn đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, trả lời các ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp trước của cử tri... 

Ngoài ra, hoạt động giám sát của Thường trực và 2 ban HĐND xã, thị trấn cũng bám sát nghị quyết về chương trình giám sát năm, phương thức giám sát thường xuyên đổi mới theo hướng kết hợp giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND với giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp và qua báo cáo. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực và 2 ban HĐND sau giám sát được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Về tình hình tổ chức nhân sự của HĐND các xã, thị trấn được đảm bảo theo luật định; cơ cấu đại biểu HĐND đảm bảo đúng thành phần đại diện và số lượng; Thường trực HĐND gồm Chủ tịch hoạt động kiêm nhiệm và một Phó Chủ tịch họat động chuyên trách; hai ban HĐND có Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên Ban đều hoạt động kiêm nhiệm.

Tại nơi giám sát, các đại biểu trao đổi, thẳng thắn nêu lên những hạn chế trong hoạt động của HĐND xã, thị trấn và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, thị trấn trong thời gian tới.

Thường trực HĐND huyện Hòa Thành cũng chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động của HĐND xã, thị trấn thời gian qua và đề nghị, HĐND xã, thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là thực hiện tốt các chức năng giám sát và phản biện; tăng cường công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tăng thời lượng chất vấn tại các kỳ họp… từ đó làm căn cứ ban hành các nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. 

Mộng Tuyền

Lượt người xem:  Views:   49
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh