Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 6, Ngày 18/05/2018, 10:00
Hội đồng nhân dân xã Phước Lưu (Trảng Bàng) giám sát về công tác thu, chi ngân sách năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/05/2018
Thực hiện Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND xã Phước Lưu năm 2018, sáng ngày 16/5/2018 HĐND xã Phước Lưu giám sát UBND xã về công tác thu, chi ngân sách năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Duy Linh – Phó chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn.
 
phuocluu_18_5_2018.jpg
Quan cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND xã, cho thấy năm 2017 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã là: 1.680.866.682đ/1.262.000.000đ đạt 133,19%. Có 7/11 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao gồm: phí lệ phí, thuế giá trị gia tăng, lệ phi trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên và các khoản thu tại xã. Tổng thu ngân sách xã 6.641.605.342đ/4.878.000.000đ đạt 136,15%. Tổng chi ngân sách xã: 6.237.407.651đ/4.878.000.000đ đạt 127,87%; trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản: 363.920.000đ; Chi thường xuyên: 5.131.084.410đ; Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2018: 676.511.681đ; Chi nộp ngân sách cấp trên: 49.740.000đ; Chuyển kết dư ngân sách xã sang năm 2018: 420.349.251đ.

Tình hình thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2018: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã: 527.164.217đ/1.524.000.000đ đạt 34,19%; Tổng thu ngân sách xã: 2.465.607.405đ/5.395.000.000đ đạt 45,70%. Tổng chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2018: 1.387.752.500đ/5.395.000.000đ đạt 25,70%.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã nghe UBND xã và công chức chuyên môn báo cáo, giải trình làm rõ một số vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm. Ông Nguyễn Duy Linh  - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao về công tác quản lý, điều hành thu, chi năm 2017 đều vược chỉ tiêu đề ra; Các đơn vị thực hiện theo dự toán đầu năm giao nên các khoản chi đều nằm trong kế hoạch, tiêu chuẩn và định mức trong chi tiêu, thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị mình. Bên cạnh những mặt đạt được còn có một số hạn chế như có một số loại thuế thu chưa đạt so với dự toán do có một số cơ sở sản xuất kinh doanh không có hiệu quả nên ngưng hoạt động làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế; Một số ngành sử dụng ngân sách khi tạm ứng chậm quyết toán về tài chính xã làm ảnh hưởng đến việc quyết toán chung của xã nên có đôi lúc chậm trể về kinh phí hoạt động.

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Linh trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND xã một phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo và ý kiến đoàn đã nêu; Tăng cường phối hợp với đội thuế liên xã, các ngành, các ấp, làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đến từng người dân trên cơ sở đó vận động mọi đối tượng chịu thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; Rà soát chi tiết từng hộ nợ thuế, phân loại nợ thuế, kết hợp chặt chẽ với đội thuế đôn đốc nhắc nhở và tổ chức thu nợ đúng quy định; Chi ngân sách đảm bảo đúng nguyêt tắc, đúng định mức; Xem xét cân đối ngân sách đảm bảo chi cho hoạt động của HĐND đúng theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
TT. HĐND XÃ PHƯỚC LƯU

Lượt người xem:  Views:   220
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh