Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 28/12/2020, 09:00
​ Hội đồng nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm) 2020 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/12/2020
Sáng ngày 22/12/2020, Hội đồng nhân dân xã Thanh Điền đã tổ chức kỳ họp thứ 14 kỳ họp cuối năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về tình hình phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm năm 2020 và kế hoạch giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Đỗ Thành Trung - Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và 29 đại biểu HĐND xã Thanh Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

ThanhDientochuckyhopt14.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Trong thời gian 01 ngày, Kỳ họp đã được nghe UBND xã trình bày 06 báo cáo, 02 tờ trình; Thường trực HĐND, hai Ban của HĐND xã thông qua 05 báo cáo 03 tờ trình; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, 

Qua báo cáo cho thấy năm 2020, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, nhưng với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong  năm 2020 đã  hoàn thành 8/8 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Thu ngân sách đạt vượt  kế hoạch thu ngân sách toàn xã đạt 109,69% so với nghị quyết đạt 105%. Các ngành, đoàn thể  đã tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung tuyên truyền, vận động, thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân trong toàn xã, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững - quốc phòng an ninh. Công tác quản lý ANTT được đảm bảo, vệ sinh môi trường được tích cực triển khai thực hiện, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới được giữ vững. Tại kỳ họp, có 01 vấn đề về ANTT được đại biểu chất vấn, 03 đại biểu tham gia phát biểu thảo luận với 04 nội dung liên quan đến các vấn đề về  y tế, nông nghiệp, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội... qua đó, UBND xã và các ngành có trách nhiệm liên quan đã tiếp thu, giải trình, trả lời tại kỳ họp một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã đối với ông Phạm Hùng Sơn, lý do chuyển công tác khác và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã đối với ông Nguyễn Trung Hiếu, lý do chuyển công tác khác. 

Kỳ họp đã  thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Dự toán, phương án phân bổ thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; Thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2021.

 Hùng Sơn


Lượt người xem:  Views:   126
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh