Thông Tin Trong Tỉnh
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hội đồng nhân dân Phường 1, thành phố Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2022Hội đồng nhân dân Phường 1, thành phố Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2022
Sáng ngày 12/01/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) Phường 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Công Nghiệp - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch HĐND Phường 1 chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có ông Trần Hữu Ngọc - Chủ tịch UBND Phường 1 và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 1 nhiệm kỳ 2021-2026.
 
p1_13_1_2023.jpg
Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch HĐND Phường 1 trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2022

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND Phường báo cáo hoạt động năm 2022. Trong năm, HĐND Phường đã tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 3) để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Phường đối với ông Nguyễn Hoàng Phương; các kỳ họp thường lệ, đặc biệt tại kỳ họp thứ 5, HĐND Phường đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND đối với ông Phạm Văn Hải do chuyển công tác và bầu ông Trần Hữu Ngọc vào chức danh Chủ tịch UBND Phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND Phường đã tổ chức giám sát các hoạt động như: thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác thu nợ thuế tồn đọng; công tác quản lý và xử lý nợ quá hạn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách cho vay ưu đãi trên địa bàn Phường 1. Song song đó, HĐND Phường cũng đã tổ chức các phiên giải trình các nội dung như: công tác tiêm vắc-xin cho người từ 12 tuổi trở lên; công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Phường 1. Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của HĐND cũng đã tổ chức các cuộc giám sát: công tác vận động chăm lo quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2020-2025; công tác cấp thể BHYT cho đối tượng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn Phường 1. Trong năm 2022, HĐND Phường đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN Phường tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, có 137 ý kiến của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: giao thông nội thị, y tế, công tác quy hoạch đô thị, môi trường …, đã được UBND Phường giải trình thỏa đáng 119 ý kiến, ghi nhận và chuyển cho các ngành có thẩm quyền giải quyết 18 ý kiến. 

Các đại biểu HĐND cũng đã thảo luận thống nhất báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 đạt kết quả khả quan. Tại Hội nghị tổng kết, HĐND Phường 1 cũng đã trao giấy khen cho 05 tập thề và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2022.
TT.HĐND Phường 113/01/2023 19:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân Phường 1, thành phố Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2022/PublishingImages/2023-01/p1_13_1_2023_Key_13012023182658.jpg
13/01/2023 19:00YesĐã ban hành
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN  XÃ TRƯỜNG TÂYTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN  XÃ TRƯỜNG TÂY
Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một nhiệm vụ quan trọng, là hoạt động đặc thù của cơ quan dân cử, một hoạt động không thể thiếu trước và sau mỗi kỳ họp của đại biểu HĐND. Trách nhiệm TXCT của đại biểu HĐND đã được quy định cụ thể tại điều 94, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thông qua tiếp xúc cử tri, mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri với Nhân dân ngày càng được gắn bó, thắt chặt hơn, đồng thời, những bức xúc từ cuộc sống, những ý kiến, kiến nghị chính đáng được cử tri gửi gắm cho đại biểu sẽ được đại biểu chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Trong thời gian qua, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND xã Trường Tây ngày càng được đổi mới, đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm; mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri ngày càng được củng cố, gắn bó chặt chẽ. Đại biểu dân cử ngày càng tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân. 

Cử tri và nhân dân trên địa bàn xã có ý thức cao hơn trong việc tham gia các buổi TXCT, đề đạt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình với các cấp ủy Đảng, chính quyền và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhằm phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND xã phối hợp với Thường trực UBMT xã tổ chức 17 điểm TXCT kết hợp giữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã và 72 điểm TXCT của đại biểu HĐND xã với 2.156 lượt cử tri tham gia. Tại các điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo UBND xã đều sắp xếp bố trí tham dự để kịp thời tiếp thu, giải trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Sau khi kết thúc các cuộc tiếp xúc cử tri, những ý kiến không giải trình được, Tổ đại biểu HĐND xã tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền để gửi Thường trực HĐND xã tổng hợp chung. Thường trực HĐND xã sẽ tổ chức hội nghị với sự tham gia của đồng chí Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMT xã, lãnh đạo các ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, các Tổ đại biểu HĐND xã để thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau hội nghị Thường trực HĐND xã hoàn chỉnh báo cáo gửi UBND xã và các ngành chức năng giải quyết. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri phải đảm bảo đầy đủ, trung thực, có chọn lọc và có tính khái quát cao, tránh trùng lặp, thể hiện được tiếng nói của cử tri.

Về cơ bản mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND xã chỉ đạo rà soát, tổng hợp, lựa chọn 07 ý kiến, kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền của xã đã chuyển UBND thị xã và các ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết và phản hồi thông tin cho cử tri. 

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri đã khẩn trương xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm. Tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị được giải quyết thỏa đáng tăng lên đáng kể, đáp ứng được phần lớn những yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, hạn chế tình trạng người dân lợi dụng dân chủ trong tiếp xúc để thực hiện khiếu nại, tố cáo cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Nhiều ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần, qua nhiều năm đã được giải quyết một cách thấu đáo, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Mặc dù đã cố gắng để đổi mới nhưng hoạt động TXCT của đại biểu HĐND xã Trường Tây vẫn còn nhiều hạn chế đó là:

Các cuộc TXCT thường chỉ được tổ chức trước và sau kỳ họp; số cuộc TXCT, thời gian gặp gỡ cử tri hàng năm của đại biểu chưa được nhiều, thường chỉ là TXCT theo định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp HĐND. 

Việc TXCT nơi làm việc, nơi cư trú, TXCT theo chuyên đề, theo từng lĩnh vực còn hạn chế chưa thực hiện tốt. Số điểm tiếp xúc còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu của cử tri, đại biểu HĐND không thể nắm bắt, thu thập hết ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân toàn xã. 

Một số đại biểu chưa chuẩn bị chu đáo các nội dung cần thiết cho cuộc tiếp xúc cử tri. Tình trạng các cuộc tiếp xúc cử tri còn mất nhiều thời gian cho việc trình bày các báo cáo theo đề cương. 

Trong các buổi TXCT, Đại biểu HĐND chỉ thuần túy là người truyền tin và nhận tin, chứ chưa thực sự làm tốt công tác tuyên truyền vận động, cũng như chưa khơi gợi được những ý kiến đóng góp, hiến kế của cử tri trong việc đề ra các giải pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc cập nhật các thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cơ quan hữu quan các lần trước đó của đại biểu để thông báo tới cử tri còn hạn chế, nên vẫn còn có ý kiến lặp đi, lặp lại nhiều lần…

Để tiếp tục thực hiện tốt hoạt động TXCT trên địa bàn huyện cần phải thực hiện tốt các nội dung sau:

 Cần có sự phối hợp tốt với UBMTTQVN xã để thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri. Xây dựng kế hoạch TXCT phù hợp, kế hoạch TXCT phải được xây dựng sớm để có thời gian chuẩn bị chu đáo.  

Tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cho phù hợp và có hiệu quả. Có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, ngành nghề mà HĐND dự kiến sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan. 

Cần tăng cường thông báo công khai về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri; mở rộng thành phần cử tri tham dự để nghe được nhiều ý kiến của cử tri hơn, nhằm khắc phục tình trạng cử tri chuyên nghiệp; tuyên truyền vận động nhân dân tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri đầy đủ.
Nâng cao hơn nữa trách nhiệm, kỹ năng, năng lực của đại biểu HĐND  trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Đại biểu HĐND cần phải có ý thức, coi việc tiếp xúc cử tri là trách nhiệm, là nhiệm vụ thường xuyên của người đại biểu dân cử, gắn với các hoạt động công tác chuyên môn cũng như trong các mối quan hệ giữa đại biểu với đồng nghiệp nơi công tác và với cử tri nơi cư trú.

Khi nhận được ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri chuyển đến, các cơ quan có thẩm quyền phải khẩn trương xem xét, trả lời thẳng vào vấn đề, không để chậm trễ, kéo dài, không giải thích, giải trình hoặc trả lời vòng vo, né tránh. Đối với những ý kiến, kiến nghị mà việc giải quyết cần có thời gian dài thì nội dung trả lời phải nêu rõ phương hướng và lộ trình giải quyết. Đối với những vấn đề chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh.

LINH VŨ13/01/2023 19:00Đã ban hànhThông tin cơ sởBài viếtTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN  XÃ TRƯỜNG TÂY/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
13/01/2023 19:00NoĐã ban hành
Đại biểu HĐND xã Trường Tây tiếp xúc cử tri tại ấp Long HảiĐại biểu HĐND xã Trường Tây tiếp xúc cử tri tại ấp Long Hải
Tối ngày 11/01/2023, tại ấp Long Hải, Tổ đại biểu HĐND xã đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND với 43 cử tri tham dự. 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu HĐND xã thông qua kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND xã Trường Tây Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã Trường Tây Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo tình hình hoạt động của đại biểu đã hứa với cử tri năm 2022, cử tri đã kiến nghị đến các đại biểu HĐND xã những vấn đề như: đường Trần Phú đã có đèn đường, có vạch kẻ đường nhưng hiện nay các loại xe ra vào trên tuyến đường Trần Phú vào khung giờ khoản 23 giờ đến 3 giờ thường xuyên bấm còi xe ô tô, mô tô làm mất giấc ngủ của người dân, đề nghị các ngành chức năng có biện pháp gắn biển báo khung giờ bấm còi dành cho xe ô tô, mô tô và có hướng xử lý vụ việc trên; Khu vực từ hẻm 32, 34, 36 đường Trần Phú có hộ dân xây nhà lấn chiếm lòng lề đường; Ngay khu vực hẻm 18 đường Ngô Quyền lưu lượng xe ra vào vào khung giờ học sinh ra về thường xuyên va chạm giao thông đề nghị các ngành chức năng xem xét, kiến nghị gắn chốt đèn tín hiệu trên đoạn đường Ngô Quyền; khu vực xung quanh chợ Long Hải hiện nay có một số nhà dân lấn chiếm lòng lề đường gây mất vẻ mỹ quan và vệ sinh môi trường…

Phát biểu với cử tri, đại biểu Điền Thị Hoàng Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu HĐND xã đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu HĐND xã tiếp thu để tổng hợp trình HĐND xã và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
LINH VŨ
12/01/2023 22:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND xã Trường Tây tiếp xúc cử tri tại ấp Long Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/01/2023 22:00NoĐã ban hành
Tân Biên: Họp mặt mừng xuân Quý Mão năm 2023 với các huyện Campuchia giáp biên giớiTân Biên: Họp mặt mừng xuân Quý Mão năm 2023 với các huyện Campuchia giáp biên giới

Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão năm 2023, sáng ngày 11.01.2023, huyện Tân Biên đã tổ chức họp mặt với lãnh đạo, lực lượng vũ trang và các đoàn thể của các huyện Mêmốt, Romeas Heak, Ponhia Krết, Komchaymia (Vương quốc Campuchia) giáp với biên giới huyện Tân Biên. Đón tiếp đoàn có ông Thành Từ Dũ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

tanbien_12_01_2023.jpg
Quang cảnh buổi họp mặt
           
Trong năm 2022, các cấp, các ngành huyện Tân Biên đã quan tâm đến việc xây dựng và phát triển khu vực biên giới của huyện và các huyện giáp biên giới Campuchia. Hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, ký kết hợp tác giữ gìn an ninh trật tự, duy trì, ổn định trên toàn tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện phân giới, cắm mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, quan hệ láng giềng tốt đẹp; công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước; công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân vùng biên.

tanbien1_12_01_2023.jpg
Lãnh đạo huyện Tân Biên tặng quà cho huyện bạn
          
Thay mặt đoàn khách mời Campuchia đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo huyện Tân Biên đã có nhiều quan tâm đến việc xây dựng đến mối quan hệ hợp tác cùng phát triển và chúc lãnh đạo cùng nhân dân huyện Tân Biên năm mới thắng lợi mới, đoàn kết, vui vẻ và hạnh phúc.
          
Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã tặng cho nhau nhiều phần quà, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc nói chung, giữa các huyện giáp biên giới nói riêng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hữu nghị, hoà bình và phát triển.

Nguyễn Vũ
12/01/2023 18:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTân Biên: Họp mặt mừng xuân Quý Mão năm 2023 với các huyện Campuchia giáp biên giới/PublishingImages/2023-01/tanbien1_12_01_2023_Key_12012023173736.jpg
12/01/2023 18:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND phường Ninh Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5Đại biểu HĐND phường Ninh Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5
Chiều ngày 11/01, Thường trực HĐND phối hợp với UBMTTQVN phường Ninh Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 của HĐND phường tại khu phố Ninh Trung. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Lữ Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; ông Lê Quốc Thuần - Phó Chủ tịch UBND; bà Nguyễn Thị Mỹ Châu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường cùng Tổ đại biểu HĐND phường đơn vị khu phố Ninh Trung và hơn 40 cử tri cùng tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND phường báo cáo kết quả chương trình kỳ họp thứ 5 của HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5.

ninhson_12_01_2023.jpg
Cử tri tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong không khí dân chủ trách nhiệm, cử tri khu phố đã phản ánh những vấn đề như: người dân tập kết rác không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị; trồng cây lâu năm sát ranh đất, ngã đổ cây gây nguy hiểm cho các hộ xung quanh, đề nghị chủ hộ thanh lý hàng cây; xe cơ giới chạy nhiều ảnh hưởng đến chất lượng các công trình giao thông, tạo các ổ gà rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông; đèn đường hư nhưng chưa sửa chữa kịp thời; quán ăn xả nước thải ra đường hay hôi thối; …

Đại diện địa phương, ông Lê Quốc Thuần - Phó Chủ tịch UBND đã cảm ơn những kiến nghị đầy tâm quyết của cử tri góp phần vào xây dựng địa phường ngày càng văn minh phát triển; đồng thời trực tiếp trả lời, giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri ở lần tiếp xúc sau.
Long Sơn
12/01/2023 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND phường Ninh Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5/PublishingImages/2023-01/ninhson_12_01_2023_Key_12012023144037.jpg
12/01/2023 15:00YesĐã ban hành
LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ HỘ CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU TẠI XÃ TÂN BÌNHLÃNH ĐẠO HĐND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ HỘ CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU TẠI XÃ TÂN BÌNH

Nhân dịp tết nguyên đán Quý mão năm 2023, chiều ngày 11/01/2023, ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 3 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Tân Bình.

 

Tại những nơi đoàn đến thăm, ông Nguyễn Thanh Phong đã ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe các gia đình người có công với cách mạng, gởi lời chúc mừng gia đình có một mùa xuân mới nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc.


tanbinh_12_01_2023.jpg

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách

 

Trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh. Đại diện các hộ gia đình chính sách nơi đoàn đến thăm đã cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền;  hứa sẽ tuyên truyền vận động gia đình, người thân luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là góp phần giữ vững xã Nông thôn mới xã Tân Bình.

HỒNG TUYÊT

12/01/2023 14:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinLÃNH ĐẠO HĐND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ HỘ CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU TẠI XÃ TÂN BÌNH/PublishingImages/2023-01/tanbinh_12_01_2023_Key_12012023134115.jpg
12/01/2023 14:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Tân BiênĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Biên
Sáng 8 giờ, ngày 10/01/2023, tại Hội trường UBND thị trấn Tân Biên, bà Kim Thị Hạnh - đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đơn vị thị trấn Tân Biên đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN thị trấn, các ban ngành, đoàn thể và hơn 80 cử tri thị trấn.

tttanbien_11_1_2023.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh đã thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, có 03 lượt ý kiến với 03 vấn đề cử tri quan tâm đề đạt nguyện vọng, mong muốn liên quan đến tỉnh, huyện hỗ trợ, giải quyết như: cần giải quyết nhanh đất nhà bà Kim (chợ Tân Biên) nằm trong quy hoạch của UBND huyện; hiện nay Nhà nước vận động người dân tham gia BHYT nhưng khi đến khám bệnh tại các Bệnh viện thì không đủ thuốc, người dân phải ra ngoài mua; Đề nghị các ngành cần công khai cho dân biết vị trí đất nằm trong quy hoạch thị trấn cho người dân nắm.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đánh giá cao, cụ thể, xác đáng, có trách nhiệm, đồng thời tiếp thu, giải trình và ghi nhận một số ý kiến chuyển đến các cấp có thẩm quyền giải quyết./.

                                                          TT. HĐND THỊ TRẤN TÂN BIÊN
                                                                                      Phan Thị Bình11/01/2023 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Biên/PublishingImages/2023-01/tttanbien_11_1_2023_Key_11012023153549.jpg
11/01/2023 16:00YesĐã ban hành
HĐND xã Trường Tây,  thị xã Hòa Thành: Ngày càng nâng cao chất lượng hoạt độngHĐND xã Trường Tây,  thị xã Hòa Thành: Ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Thường trực HĐND xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy xã, chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã thực hiện tốt các nhiệm vụ về khảo sát, giám sát, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã và công tác vận động nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh thực hiện tốt công tác củng cố xây dựng chính quyền tại địa phương.

Trường Tây là xã nông thôn, còn nhiều khó khăn của thị xã Hòa Thành với tổng diện tích đất tự nhiên gần 800 ha, toàn xã có 6 ấp. Dân số hiện trên 7.000 hộ với gần 25.000 nhân khẩu và có hơn 300 nhân khẩu là người dân tộc Khơ-me. Nền kinh tế chủ yếu là phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 0,38%. Trình độ dân trí không đồng đều, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, địa bàn dân cư đông, giao thông đi lại khó khăn, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND xã xây dựng chương trình công tác, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND, tạo điều kiện để các đại biểu phát huy dân chủ và lắng nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân. Thường trực HĐND xã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ, UBND xã, các Tổ đại biểu HĐND xã tổ chức cho các đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp tại 9 điểm ở các ấp với 480 lượt cử tri tham gia, tiếp thu được 18 ý kiến kiến nghị cử tri. Những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp xã và một số ý kiến thuộc thẩm quyền của thị xã đã được lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp thu, giải trình trực tiếp. Những kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền của xã đều được tổng hợp đầy đủ gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra, đại biểu HĐND xã đã tranh thủ các buổi họp ấp và trong các buổi gặp gỡ Nhân dân hàng ngày để nắm bắt, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của Nhân dân. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều đảm bảo dân chủ, đúng luật, qua đó đã kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết kỳ họp HĐND, đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri được tiếp thu từ các kỳ họp trước. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; các đại biểu HĐND xã tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND xã đã tổ chức 02 kỳ họp. Để hoạt động kỳ họp đạt kết quả, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND xã chuẩn bị nội dung, chương trình, xây dựng các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành có liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND xã. Tài liệu kỳ họp được gửi đầy đủ đến các đại biểu HĐND xã đúng quy định; Chương trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, khoa học, việc bố trí thời gian cho từng nội dung được cân nhắc đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế tại địa phương, luôn tôn trọng và khuyến khích sự tham gia phát biểu ý kiến của các đại biểu HĐND xã cũng như các đại biểu mời dự; việc điều hành kỳ họp cũng được đổi mới, sắp xếp khoa học, giảm thời gian thông qua các báo cáo, tăng thời gian cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Những ý kiến khác nhau trong từng vấn đề được các đại biểu HĐND phân tích làm rõ trước khi thông qua, các nghị quyết trình tại kỳ họp đều có kết quả biểu quyết tán thành cao. Do làm tốt công tác chuẩn bị và bố trí nội dung, chương trình hợp lý nên chất lượng kỳ họp được nâng cao. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, cử tri đã nắm bắt kịp thời các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND xã.

Về hoạt động khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát. Trong năm 2022, Thường trực HĐND xã đã tổ chức được hai cuộc giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó việc giám sát tại các kỳ họp được thực hiện đúng quy chế hoạt động. Tại kỳ họp HĐND xã đã xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách của UBND xã, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã và việc xem xét chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND xã, đồng thời Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước của xã; giám sát thường xuyên việc thực hiện các chính sách pháp luật tại địa phương; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã; giám sát công tác tuyên truyền, quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em; công tác phòng, chống dịch bệnh...

Hoạt động thường xuyên giữa các kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã thể hiện được vai trò chỉ đạo trong công tác tổ chức, điều hòa, phối hợp mọi hoạt động của HĐND xã, từ công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp của HĐND; Tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát; tổ chức các phiên họp thường kỳ; phối hợp với UBND xã giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Phân công, điều hòa, phối hợp các hoạt động các Ban HĐND xã; tiếp công dân định kỳ. Các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đồng thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Ngay năm đầu của nhiệm kỳ, HĐND xã Trường Tây đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động đã được thông qua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đạt được kết quả trên là do có sự chủ động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự hướng dẫn, đôn đốc kịp thời của Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND thị xã Hòa Thành và sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã chỉ đạo các Tổ đại biểu thực hiện tốt chương trình hoạt động đã đề ra./.
LINH VŨ
10/01/2023 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởBài viếtHĐND xã Trường Tây,  thị xã Hòa Thành: Ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/01/2023 09:00NoĐã ban hành
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri Phường 3 sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnhBí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri Phường 3 sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
Sáng ngày 06.1, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố Tây Ninh có buổi tiếp xúc với cử tri Phường 3 sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri Phường 3 phản ánh các vấn đề về đường giao thông, môi trường trong khu dân cư như: tại các khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Phạm Văn Xuyên, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Lê Duẫn, đường Nguyễn Văn Bạch đã xuống cấp, ngập úng gây khó khăn trong việc đi lại của người dân; tình trạng bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại các khu vực này vẫn còn xảy ra, gây mất vẽ mỹ quan đô thị. Cần đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng các tuyến đường: hẻm 19, đường Cách Mạng tháng 8, đường C Lê Duẫn và đường Nguyễn Văn Thắng; sớm giải quyết hồ sơ về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của các hộ dân; cử tri đề xuất cần tăng mức xử phạt đối với tội phạm ma túy, sản xuất tiền giả và thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định; cử tri mong muốn ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền về quy hoạch; an toàn vệ sinh thực phẩm; hàng giả, kém chất lượng; đăng ký thu gom rác; quan tâm tu bổ khu bảo tàng lịch sử thành phố; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu thuốc…

Các ý kiến của cử tri đã được bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh đại biểu HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, giải trình tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, ông Lê Minh Thế, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh ghi nhận các ý kiến đóng góp xác đáng của cử tri Phường 3. Đồng thời yêu cầu chính quyền thành phố và địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết sớm các vấn đề mà cử tri quan tâm. Bí thư Thành ủy Lê Minh Thế cũng mong rằng trong thời gian tới cử tri Phường 3 tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Thường trực HĐND thành phố Tây Ninh
10/01/2023 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri Phường 3 sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/01/2023 08:00NoĐã ban hành
Đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã Cẩm Giang: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện và kỳ họp thứ năm HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026Đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã Cẩm Giang: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện và kỳ họp thứ năm HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 09/01, tại điểm bầu cử số 7, 8 ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, Ủy ban MTTQVN xã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với 3/3 đại biểu HĐND huyện, 5/5 đại biểu HĐND xã. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban ngành xã, Ban quản lý ấp và cử tri tổ dân cư tự quản 14,15,16 ấp Cẩm An.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu HĐND thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ năm của HĐND huyện và thứ năm HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về hoạt động của mình; Thông báo kết quả giải quyết của các ngành chức năng ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã nêu ở lần tiếp xúc trước; Thu thập ý kiến phát biểu của cử tri, giải thích những nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân có thông tin, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền mà đại biểu Hội đồng nhân dân chưa giải thích nơi tiếp xúc.

Qua buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các ngành chức năng quan tâm các vấn đề như: Cử tri ấp Cẩm Long có ý kiến hiện nay người dân tham gia mua bảo hiểm y tế nhưng khi bệnh và đi khám bệnh tại các cơ sở y tế thì không có thuốc, các danh mục thuốc cấp cho người dân không có. Cử tri ấp Cẩm Long kiến nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa 02 trụ điện bị nghiêng ra đường ảnh hưởng đến người dân khi tham gia giao thông. Hiện nay tình hình trộm, cắp hết sức phức tạp, nhất là trộm xe honda, đề nghị công an thường xuyên tăng cường công tác tuần tra truy quét.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND huyện, xã và lãnh đạo UBND trả lời, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại sẽ sớm giải quyết.
                   
Thường trực HĐND xã Cẩm Giang
09/01/2023 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã Cẩm Giang: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện và kỳ họp thứ năm HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
09/01/2023 17:00NoĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri Phường 4 sau kỳ họpĐại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri Phường 4 sau kỳ họp
Chiều ngày 06.01.2023, các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Lê Minh Thế -Bí thư Thành ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, bà Nguyễn Tuyết Thư - Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri Phường 4 sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri Phường IV về kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước, trong đó có 02 ý kiến liên quan đến thẩm quyền của Trung ương như đề nghị nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22B đoạn đi qua Trường Chính trị và kiến nghị Bộ Tài chính xem xét chỉ quy định 01 mức hỗ trợ bằng tiền, không quy định như hiện nay gồm hiện vật và tiền mặt cho người cao tuổi. Hai kiến nghị này đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi về Trung ương. Khi bộ ngành Trung ương trả lời, Tổ đại biểu sẽ thông tin với cử tri biết.

Tại kỳ họp 6 HĐND tỉnh, các đại biểu đã thống nhất 18 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội và đã thông qua 34 nghị quyết chuyên đề, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước khởi sắc và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể là đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, có những chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra gồm GRDP tăng trưởng 9,56%, thu ngân sách vượt ngưỡng 11.000 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố thông qua 8 nghị quyết quan trọng. Năm 2022 Thành phố đạt và vượt kế hoạch 11/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó thu ngân sách Nhà nước đạt 129,99% so với dự toán tỉnh, thành phố giao, tăng 13,17% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 100% kế hoạch; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. 
Cử tri Phường 4 đồng tình và đánh giá cao kết quả của kỳ họp của HĐND tỉnh và HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thường trực HĐND Thành phố 
09/01/2023 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri Phường 4 sau kỳ họp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
09/01/2023 17:00NoĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnhChủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
Chiều ngày 05.1, Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Hồng Thanh - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại biểu HĐND thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Bình sau kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Tây Ninh; buổi tiếp xúc có hơn 80 cử tri tham dự. 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Bình phản ánh tuyến đường 12B đoạn tiếp giáp đường 793 không có đèn tín hiệu, biển báo, gây mất an toàn giao thông; cử tri mong muốn ngành điện quan tâm, có giải pháp nâng cấp đường dây điện trên địa bàn xã để người dân được sử dụng điện ổn định; sớm giải quyết phụ cấp cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường, xã theo quy định, đồng thời trang cấp đồng phục cho Ban Thanh tra nhân dân để thực hiện tốt công tác tuần tra, giám sát.
Những ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Tân Bình, UBND Thành phố ghi nhận và giải trình tại buổi tiếp xúc. 

                    ctngoc_09_1_2023.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao các ý kiến của cử tri xã Tân Bình, yêu cầu chính quyền địa phương và ngành chức năng Thành phố tiếp tục quan tâm, rà soát, giải quyết kịp thời các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Và mong rằng trong thời gian tới cử tri xã Tân Bình tiếp tục quan tâm, tham gia đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thường trực HĐND thành phố Tây Ninh
09/01/2023 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinChủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh/PublishingImages/2023-01/ctngoc_09_1_2023_Key_09012023162914.jpg
09/01/2023 17:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND huyện, xã: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện, kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026Đại biểu HĐND huyện, xã: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện, kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 05 - 06/01, Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Phước Đông, đại biểu HĐND xã Phước Đông tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện Gò Dầu, kỳ họp thứ tư HĐND xã Phước Đông.

Tại buổi tiếp xúc, về đại biểu HĐND huyện có bà Phạm Thị Thúy Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, bà Võ Thị Nhanh - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, ông Lê Hoàng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại biểu HĐND xã Phước Đông. Tham dự hội nghị còn có bà Nguyễn Thị Thúy Nhung - Phó Chủ tịch HĐND, ông Lê Tấn Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã và hơn 198 cử tri tham dự.

Qua buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND huyện, xã thông báo kết quả kỳ họp thứ năm HĐND huyện, thứ tư HĐND xã; thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước và báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện, xã năm 2022 và đa số cử tri đều thống nhất với các nội dung mà đại biểu thông qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục có những kiến nghị như sau: việc tổ chức chương trình hát với nhau gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và học sinh, kiến nghị 01 tuần chỉ tổ chức 01 lần; kênh thủy lợi tổ 8 ấp Cây Trắc bị vỡ bê tông, kiến nghị ngành chức năm sớm xem xét sửa chữa để người dân thuận lợi trong sản xuất; kiến nghị UBND chỉ đạo công an tăng cường công tác tuần tra xử lý việc đốt pháo gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; kiến nghị lắp đặt đèn xanh, đỏ đoạn ngã 4 đường vô Tịnh xá Ngọc Khiêm và ngã 3 Sở Gòn vì 02 đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông….. Các ý kiến đã được đại biểu HĐND huyện, xã và các ngành chức năng của xã giải trình và được cử tri thống nhất tại hội nghị tiếp xúc.
                                                                            
Thường trực HĐND xã Phước Đông09/01/2023 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND huyện, xã: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện, kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
09/01/2023 11:00NoĐã ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, thị xã Hòa Thành  tiếp xúc cử tri xã Trường Đông sau kỳ họp thứ sáu  HĐND tỉnh và HĐND thị xãHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, thị xã Hòa Thành  tiếp xúc cử tri xã Trường Đông sau kỳ họp thứ sáu  HĐND tỉnh và HĐND thị xã
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng xã Trường Đông. Thường trực HĐND – UBMTTQVN xã tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh và HĐND thị xã.

Tham dự tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh có bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Quốc Khánh –  Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; bà Võ Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy – Chủ nhiệm UBKT; Tổ đại biểu HĐND thị xã Hòa Thành đơn vị xã Trường Đông; ông Trương Văn Hoàn - Chủ tịch UBND Thị xã và lãnh đạo các ngành chuyên môn thuộc UBND thị xã Hòa Thành, lãnh đạo địa phương đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Trường Đông. 

truongdong_06_1_2023.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh, HĐND thị xã; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước của HĐND tỉnh, thị xã; báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND thị xã. 

Tại hội nghị cử tri phát biểu 02 lượt ý kiến 04 vấn đề có liên quan lĩnh vực: nâng cấp đường giao thông nông thôn; Đề nghị mở Tuyến đường 45 Nguyễn Lương Bằng nối dài đến đầu Đường 34 Trường Đông, đoạn cuối giáp đường Trường Đông bị hộ dân lấn chiếm một đoạn khoảng 40 mét; tuyến kênh T-16 bị sạt lở…

Tổ đại biểu HĐND thị xã đã trả lời, giải trình 02 ý kiến với 03 nội dung; tiếp thu ghi nhận 01 ý kiến về Tuyến kênh T-16 tiêu bị sạt lở người dân đi lại khó khăn, còn một đoạn khoảng 70m vẫn chưa được Bê tông, để chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.
                        
                                                Thường trực HĐND xã Trường Đông06/01/2023 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, thị xã Hòa Thành  tiếp xúc cử tri xã Trường Đông sau kỳ họp thứ sáu  HĐND tỉnh và HĐND thị xã/PublishingImages/2023-01/truongdong_06_1_2023_Key_06012023163719.jpg
06/01/2023 17:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Suối NgôĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Suối Ngô
 Để thông báo kết quả kỳ họp HĐND các cấp vừa qua đến bà con cử tri, chiều ngày 5/01 các vị đại biểu HĐND tỉnh gồm: bà Trần Thị Thanh Hằng - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, ông Võ Quốc Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Châu, cùng các vị đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có cuộc tiếp xúc với bà con cử tri xã Suối Ngô.  

suoingo_06_1_2023.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Trong kỳ tiếp xúc này, các vị đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp tục nhận được các ý kiến của cử tri như: Việc sang nhượng hợp đồng trồng rừng hiện nay có những quy định gây khó khăn cho người dân; đề nghị ngành chức năng khi cấp phép cho những nhà máy, công ty sản xuất kinh doanh có tính chất liên quan đến môi trường thì nên bố trí cách xa khu dân cư để tránh việc gây ô nhiễm môi trường về sau; và một số ý kiến về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng quá thời hạn quy định nhưng chưa được giải quyết ... Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện chính quyền địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã ghi nhận một số ý kiến và cũng trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. 

Dịp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã trao 20 phần quà cho 20 bà con cử tri trên địa bàn xã Suối Ngô có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.
                                                                  THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN06/01/2023 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Suối Ngô/PublishingImages/2023-01/suoingo_06_1_2023_Key_06012023140625.jpg
06/01/2023 15:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã Trảng Bàng tiếp xúc cử tri xã  Phước ChỉĐại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã Trảng Bàng tiếp xúc cử tri xã  Phước Chỉ
Sáng ngày 05/01/2023, Tổ  đại biểu số 5 HĐND tỉnh đơn vị Thị xã Trảng Bàng gồm:  bà Lê Phan Mỹ An – Chánh VP thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Tiến Hưng – UV thường trực, trưởng ban tuyên giáo phong trào UBMTTQVN tỉnh; ông Võ Văn Dũng- Tỉnh uỷ viên- bí thư thị uỷ Trảng Bàng. Đại biểu HĐND Thị xã đơn vị xã Phước Chỉ: bà Nguyễn Thị Thuỷ Cúc UVBTV thị uỷ bí thư Đảng uỷ xã Phước Chỉ.  Đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và thứ 6 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 -2026, tại xã Phước Chỉ. Tham dự buổi tiếp xúc còn có Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Phòng, Ban, cơ quan chuyên môn thị xã Trảng Bàng và có hơn 90 cử tri của xã Phước Chỉ tham dự.

Tại buổi tiếp xúc,  đại biểu HĐND tỉnh  thông báo  kết quả kỳ họp thứ  6 và dịa biểu  HĐND Thị xã thông báo kết quả kỳ họp thứ  6 HĐND thị xã. Đồng thời đại biểu HĐND 2 cấp đã  trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc trước. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục có 9 ý kiến với 12 nội dung trên các lĩnh vực như:  xây dựng cơ bản, cống thoát nước, ô nhiểm môi trường, sửa chửa các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã…

Đại biểu HĐND 2 cấp, các cơ quan chuyên môn và chủ tịch UBND xã đã giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời ghi nhận 2 ý kiến; (Kiến nghị lãnh đạo cấp trên đặt cống thoát nước qua Đường tuần tra biên giới, đoạn từ trạm Rộc Môn đến chốt K1, Đồn Biên phòng Phước Chỉ. Vì đoạn này khi trời mưa nước từ phía Campuchia dổ về gây ngập úng khoản 80 ha đất lúa của người dân; Kiến nghị cấp trên quan tâm sớm cấp kinh phí hỗ trợ cho người dân sau khi phân giới cấm mốc bị mất đất về phía Campuchia, nay đã nhiều năm. Để mgười dân có nguồn vốn tái sản xuất ổn định cuộc sống) , sẽ trả lời trong đợt tiếp xúc sau. Qua những phát biểu trả lời ý kiến của lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn đã được cử tri đồng tình, không còn ý kiến gì thắc mắc thêm. 

TT. HĐND XÃ PHƯỚC CHỈ06/01/2023 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã Trảng Bàng tiếp xúc cử tri xã  Phước Chỉ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/01/2023 08:00NoĐã ban hành
Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 5 HĐND huyện tại xã Phước Trạch, huyện Gò DầuTổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 5 HĐND huyện tại xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu
Sáng ngày 05/01, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã Phước Trạch, tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đơn vị xã Phước Trạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, thứ 5 HĐND huyện với 105 cử tri. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện Gò Dầu, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phước Trạch.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

phuoctrach_06_1_2023.jpg
Cử tri phát biểu ý kiến

Đồng thời cử tri có 03 lượt ý kiến xoay quanh những vấn đề cụ thể như: Bệnh viện Xuyên á Gò Dầu khi bệnh nhân khỏe xin xuất viện về thì bệnh viện không cho về, khi bệnh nhân không đủ tiền xin về cũng không cho về gây khó khăn cho người dân; Tuyến đường Cao Sơn Tự hiện nay mương thoát nước được thi công sửa chữa nhưng vẫn không thoát nước được, đề nghị ngành chức năng khảo sát lại tránh tình trạng ngập nước ở bên cạnh trường Tiểu học Phước Trạch; Ngành chức năng kiểm tra nghiêm ngặt tình trạng buôn bán pháo, buôn bán qua mạng, kiểm tra các shiper; Đường số 25 ấp Cây Nính đường dây điện nằm ngang trên nóc nhà các hộ dân rất nguy hiểm, kiến nghị ngành chức năng xem xét; Người được hưởng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ tham gia dân công hỏa tuyến hằng năm được hưởng phụ cấp bao nhiêu tiền một năm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải trình một số ý kiến và tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời chuyển đến các ngành, các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết. 

                                                               TT. HĐND XÃ PHƯỚC TRẠCH06/01/2023 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 5 HĐND huyện tại xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu/PublishingImages/2023-01/phuoctrach_06_1_2023_Key_06012023072234.jpg
06/01/2023 08:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh: Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện, tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họpThường trực HĐND xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh: Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện, tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp
Chiều ngày 04/01, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức cho đại biểu HĐND huyện, tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, thứ 6 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh có ông Dương Nguyễn Phúc - Chuyên viên văn phòng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Văn Nhu - Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Rã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Đồn, cùng tham dự có Ban, ngành của huyện, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; đại biểu HĐND xã và có 100 cử tri tham dự.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, thứ 5 HĐND huyện và thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước.

Qua tiếp xúc cử tri, có 04 lượt cử tri phát biểu ý kiến với 07 nội dung xoay quanh các lĩnh vực an toàn giao thông; tệ nạn xã hội, thuốc bảo hiểm y tế, môi trường rác thải sinh hoạt và ngành điện, cụ thể: cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm việc đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế để cho người dân sớm được thụ hưởng; xe ben chở đất đá chạy quá tốc độ trên tuyến đường Bàu Đồn đi ngã 3 Cây Me xã Đôn Thuận; sửa chữa, nâng cấp đèn chiếu sáng Bàu Đồn - Phước Thạnh, …

Đại diện lãnh đạo Điện lực, Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Gò Dầu giải trình ý kiến của cử tri có liên quan đến ngành mình ngay tại Hội nghị và đồng thời đại biểu HĐND huyện, tỉnh tiếp thu những ý kiến liên quan đến cấp mình và tổng hợp, gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri trong lần tiếp xúc sau. 

Thường trực HĐND xã Bàu Đồn
06/01/2023 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh: Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện, tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/01/2023 08:00NoĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Phước Đông sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026Đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Phước Đông sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 04/01, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gò Dầu, tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Phước Đông tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6  HĐND tỉnh Tây Ninh, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Gò Dầu.

Tại buổi tiếp xúc, về đại biểu HĐND tỉnh có ông Dương Nguyễn Phúc - Chuyên viên Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh; đại biểu HĐND huyện có bà Phạm Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, bà Võ Thị Nhanh - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, ông Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Dầu, ông Lê Hoàng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy. Tham dự hội nghị còn có bà Nguyễn Thị Thúy Nhung - Phó Chủ tịch HĐND, ông Bùi Văn Tám - Chủ tịch UBND xã và hơn 113 cử tri tham dự.

Qua buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, thứ 5 HĐND huyện; thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước và báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2022, đa số cử tri đều thống nhất với các nội dung mà đại biểu thông qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục có những kiến nghị như sau: cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét việc mua bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám bệnh không có thuốc thì bệnh viện cho toa thuốc ra ngoài mua; Đường số 23 ấp suối Cao A là đường liên huyện Gò Dầu và Thị xã Trảng Bàng bị chắn ngang không cho người dân đi lại giữa 2 địa phương, kiến nghị ngành chức năng xem xét để người dân đi lại thuận tiện hơn; Kênh tổ 8 ấp Cây Trắc bị bể khoảng 15 - 20m, kiến nghị ngành chức năng sớm sửa chữa; kiến nghị lắp đặt đèn đỏ ngay ngã 3 Sở Gòn vì đoạn đường này bị tai nạn thường xuyên; kênh N16 người dân xây nhà lấn chiếm kiến nghị ngành chức năng xem xét trả lại phần đất này….. Các ý kiến đã được đại biểu HĐND tỉnh, huyện và các ngành chức năng của xã giải trình và được cử tri thống nhất tại hội nghị tiếp xúc.
                                                                      Thường trực HĐND xã Phước Đông06/01/2023 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Phước Đông sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
06/01/2023 08:00NoĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Phong, huyện Tân BiênĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Phong, huyện Tân Biên
Ngày 04/01/2023, Tại Hội trường UBND xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Võ Đức Trong – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Kim Thị Hạnh – Nguyên phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh. Tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên có ông Đỗ Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Lang –  Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Biên; ông Nguyễn Hải Ninh –  Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phong sau kỳ họp cuối năm 2022, với sự có mặt của 93 cử tri tham dự. 

tanbinhtb_04_1_2023.jpg
Cử tri ấp Xóm Tháp (Tân Phong) phản ánh vấn đề đất lộn thửa

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 4 của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông báo kết quả trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước. Cử tri xã Tân Phong đã tập trung phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của mình đến đại biểu về các vấn đề như sau: Kiến nghị UBND xã trồng cây xanh trên tuyến đường Tổ 3, ấp Mới để có không gian xanh, sạch, đẹp; Đất của ông Phạm Thanh Hùng - Tổ 9, ấp Xóm Tháp (Tân Phong) lộn thửa với 2 hộ dân khác, ông đã đến đề nghị 02 hộ dân này đến cơ quan chức năng hỗ trợ điều chỉnh nhưng không được, kiến nghị UBND xã xem xét giải quyết.

Đại biểu HĐND hai cấp và lãnh đạo địa phương đã giải trình tất cả các số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.
Thường trực HĐND xã Tân Phong
05/01/2023 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Phong, huyện Tân Biên/PublishingImages/2023-01/tanbinhtb_04_1_2023_Key_05012023072055.jpg
05/01/2023 08:00YesĐã ban hành
Đại biểu HĐND huyện Gò Dầu, đại biểu HĐND xã Phước Trạch: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và kỳ họp thứ 4 HĐND xãĐại biểu HĐND huyện Gò Dầu, đại biểu HĐND xã Phước Trạch: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và kỳ họp thứ 4 HĐND xã
Vào các ngày 03, 04/01, tại Nhà văn hóa các ấp trên địa bàn xã Phước Trạch, Tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đơn vị xã Phước Trạch cùng với đại biểu HĐND xã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và kỳ họp thứ 4 HĐND xã.

Qua các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND huyện, xã thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện và kỳ họp thứ 4 HĐND xã; Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện, xã năm 2022; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ở kỳ tiếp xúc trước.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, có 4 lượt cử tri phát biểu gồm 2 ý kiến cụ thể như: tình hình rác thải cặp quốc lộ 22B đoạn đường gần quán 342 và trước quán cà phê Lê Chí rất nhiều gây ô nhiễm môi trường; cần quan tâm hơn các đối tượng gia đình chính sách, thờ cúng liệt sĩ.  

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND huyện, xã đã giải trình một số ý kiến và tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời chuyển đến các ngành, các cơ quan có liên xem xét giải quyết.                                      
                                               
Thường trực HĐND xã Phước Trạch04/01/2023 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND huyện Gò Dầu, đại biểu HĐND xã Phước Trạch: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và kỳ họp thứ 4 HĐND xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
04/01/2023 17:00NoĐã ban hành
KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND XÃ TÂN BÌNH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND XÃ TÂN BÌNH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 27/12/2022, Hội đồng nhân dân xã Tân Bình khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức  kỳ họp lần thứ sáu, tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Hoàng Duy – Huyện ủy viên, Chánh văn phòng Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện, đồng chí Đào Nguyên Vũ - Bí thư Đảng ủy xã.
Kỳ họp đã giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiêm tra Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các vị đại biểu HĐND xã khóa XII đã bầu bà Nguyễn Thị Yến Nhi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã với số phiếu bầu đạt 95%.

tanbinhtb_04_1_2023.jpg
 Kiểm phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch HDND xã tại kỳ họp

Kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương; ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã. HĐND xã thông qua các báo cáo liên quan đến hoạt động của HĐND xã năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế của HĐND xã; thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của UBMTTQVN xã.

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh xã Tân Bình đạt được những kết quả đáng kể: Tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm đạt 105%, gieo trồng cây hằng năm đạt 109% kế hoạch; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; bổ sung, hoàn thiện 89 hồ sơ khu vực đất sân bay Thiện Ngôn, cấp đổi mới 160 hồ sơ, xét duyệt 2704 hồ sơ cấp đổi theo hệ thống bản đồ chính quy; 98% hộ dân sử dụng nước sạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 129,34%; thu điều tiết ngân sách địa phương ước đạt 228,52%, duy trì 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; đảm bảo an sinh xã hội.

HĐND xã được đồng chí Hồ Hải Quốc Khương – Chủ tịch UBND xã, các đồng chí thành viên UBND xã tiếp thu, trao đổi và giải trình các ý kiến, vấn đề cử tri xã quan tâm thuộc thẩm quyền, các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã xem xét và biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã Tân bình năm 2023; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND xã Tân Bình về điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã.
Hồng Tuyết
04/01/2023 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinKỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND XÃ TÂN BÌNH KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026/PublishingImages/2023-01/tanbinhtb_04_1_2023_Key_04012023091013.jpg
04/01/2023 10:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026Hội đồng nhân dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 30/12, tại Hội trường UBND xã Phước Bình đã diễn ra kỳ họp thứ 4 HĐND xã, khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có ông Huỳnh Minh Bảo - Đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng đơn vị xã Phước  Bình; ông Trần Văn Minh - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị xã hội; Bí thư chi bộ, Trưởng ấp 10 ấp; Đại diện ban giám hiệu các điểm trường trên địa bàn xã và 27/27 vị đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban nhân dân xã thông qua các nội dung gồm báo cáo của UBND xã trong chỉ đạo điều hành năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023; Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh teá - xaõ hoäi, quốc phòng - an ninh naêm 2023; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn xã năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2022; Báo cáo về vệc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri trên địa bàn xã năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các báo cáo của HĐND xã gồm báo cáo kết quả hoạt động Thường trực HĐND xã năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động HĐND xã năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã; Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động HĐND xã năm 2023; Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã Phước Bình năm 2023; Báo cáo thẩm tra 2 Ban HĐND xã; Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của 2 Ban HĐND xã; Báo cáo kết quả trả lời của UBND xã về kết luận của Chủ tọa đối với các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026; UBMTTQVN xã thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.

Sau khi nghe thông qua các báo cáo, các vị đại biểu HĐND xã tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và những thiếu sót, tồn tại trong quá trình xây dựng báo cáo. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia chất vấn UBND và các ngành trực thuộc UBND về các lĩnh vực như công tác phòng chống tội phạm, xây dựng cơ bản…. Đa số các ý kiến chất vấn đã được UBND và các ngành chuyên môn trả lời, làm rõ tại kỳ họp và được đại biểu đồng tình nhất trí.

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 05 Nghị Quyết như sau: Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh teá - xaõ hoäi, quốc phòng - an ninh naêm 2023; Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động HĐND xã năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã Phước Bình năm 2023; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phước Bình khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
                                                    Thường trực HĐND xã Phước Bình
                                                                                      Biện Duy Thanh
03/01/2023 20:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/01/2023 20:00NoĐã ban hành
HĐND xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp lần thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026HĐND xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp lần thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 30/12, HĐND xã Phước Chỉ khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 4 tại hội trường UBND xã Phước Chỉ. Về tham dự kỳ họp HĐND xã có bà Nguyễn Thị Thuỷ Cúc- Bí thư đảng uỷ xã, Đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Phước Chỉ. Đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và 26 vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban nhân dân xã thông qua các nội dung gồm báo cáo của UBND xã trong chỉ đạo điều hành năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn xã  năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2022; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn xã  năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4; Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tờ trình về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.

Các báo cáo của HĐND xã gồm báo cáo kết quả hoạt động Thường trực HĐND xã năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã lần thứ 4; Báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4; Báo cáo kết quả giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã năm 2022; Báo cáo thẩm tra 2 Ban HĐND xã; Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của 2 Ban HĐND xã; Tờ trình kinh phí hoạt động  HĐND xã năm 2023; Tờ trình về việc thành lập đoàn  giám sát của HĐND xã năm 2023; Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã năm 2023; UBMTTQVN xã thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.

Sau khi nghe thông qua các báo cáo, các vị đại biểu HĐND xã tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và những thiếu sót, tồn tại trong quá trình xây dựng báo cáo, cho ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia chất vấn UBND và các ngành trực thuộc UBND về các lĩnh vực cụ thể như: việc thi công các công trình xây dựng cơ bản; Công tác phòng chống tội phạm, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, đá gà... Đa số các ý kiến chất vấn đã được UBND và các ngành chuyên môn trả lời, làm rõ tại kỳ họp và được đại biểu đồng tình nhất trí.

Kỳ họp thứ 4 đại biểu HĐND xã đã xem xét và thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết thông qua tờ trình về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết thông qua  kinh phí hoạt động HĐND xã năm 2023; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát HĐND xã năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã năm 2023.

Bế mạc kỳ họp, Ông Phạm Chí Phương - Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND xã; Giao UBND xã tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đề ra, giao Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã. 

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ PHƯỚC CHỈ03/01/2023 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp lần thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
03/01/2023 15:00NoĐã ban hành
HĐND xã Tân Hưng tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022HĐND xã Tân Hưng tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022
Ngày 29/12/2022, HĐND xã Tân Hưng khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Tư, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Tham dự kỳ họp có ông Lê Hữu Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND xã, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã; ông Đặng Thái Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ công chức, đại biểu HDNĐ và cử tri trên địa bàn xã.
Theo báo cáo đánh giá trình tại kỳ họp, năm 2022 UBND xã Tân Hưng đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo cho sản xuất nông nghiệp, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao tiếp tục được xã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95%; công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển; một số ngành nghề phát triển khá như chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất đồ gỗ, kinh doanh vật liệu xây dựng… giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương; thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, được quan tâm chỉ đạo, thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương; ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành chương trình năm học đề ra, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi được giữ vững. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, cũng như đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Quan tâm và triển khai thực hiện tốt chính sách xã hội, các chính sách đối với người có công trên địa bàn xã đảm bảo đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với hoạt động của HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của địa phương. Các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

tanhung_03_1_2023.jpg
(ông Lê Hữu Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đại biểu HĐND huyện phát biểu chỉ đạo kỳ họp HĐND xã)

Tại kỳ họp ông Lê Hữu Phúc – Chủ tịch UBND xã đã nêu những kết quả đạt được của xã đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế để kỳ họp bàn, đưa ra các giải pháp để thực hiện trong năm 2023. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu ở mức cao nhất; quan tâm thực hiện sản xuất nông nghiệp, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; …

Thường trực HĐND xã Tân Hưng
03/01/2023 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Tân Hưng tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022/PublishingImages/2023-01/tanhung_03_1_2023_Key_03012023142137.jpg
03/01/2023 15:00YesĐã ban hành
HĐND XÃ THẠNH TÂY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4HĐND XÃ THẠNH TÂY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4
Ngày 27/12/2022, HĐND xã Thạnh Tây tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Trỗi, -Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn xã; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các đại biểu HĐND xã khóa XII.              

thanhtay_30_12_2022.jpg
Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND đã xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự và Nghị quyết xác nhận bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND  đối với đồng chí Võ Thị Hương.

Các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo trước kỳ họp; thông báo của  UBMTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và thời tiết không thuận lợi nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp các tổ chức chính trị trên địa bàn xã; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, các ban, ngành và sự nỗ lực của Nhân dân đã khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị: sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ... Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết của HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thạnh Tây đến năm 2035; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về “Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện xây dựng xã nông thôn mới năm 2022”; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2023 về việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Thạnh Tây; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã./.

HĐND xã Thạnh Tây
30/12/2022 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND XÃ THẠNH TÂY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4/PublishingImages/2022-12/thanhtay_30_12_2022_Key_30122022152400.jpg
30/12/2022 16:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kì 2021-2026Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kì 2021-2026
Sáng ngày 28/12/2022, Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kì 2021-2026. Đến dự có ông Nguyễn Công Nghiệp - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQVN, đại diện các ban ngành đoàn thể phường; Bí thư chi bộ, Trưởng 06 khu phố và đại diện đơn vị trường học, trạm y tế và cùng với sự có mặt của 21/21 đại biểu HĐND phường.

ninhthanh_30_12_2022.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện Thường trực HĐND, UBND phường thông qua các báo cáo kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, kế hoạch thực hiện năm 2023; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Thường trực HĐND; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường; Thông báo hoạt động UBMTTQVN phường tham gia xây dựng chính quyền 2022 và các báo cáo thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm. 

Năm 2022 thu, chi ngân sách và thu thuế trên địa bàn phường đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, vận động tham gia BHYT, vận động trao tặng gần 1.836 phần quà ,1500kg gạo, tổng giá trị thực hiện gần 01 tỷ  đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” phường đã vận động 72.723.000đồng/70.000.000 đạt 103,89%; hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết trị giá 55.000.000 đồng cho hộ nghèo. 

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND phường có 04 lượt chất vấn về công tác đảm bảo an ninh trật tự và vấn đề buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm… trên địa bàn trong dịp lễ tết năm 2023. Qua đó, lãnh đạo UBND phường Ninh Thạnh trả lời thỏa đáng các ý kiến của đại biểu đặt ra.

Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua 5 nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết phương án sử dụng nguồn tăng thu năm 2022; Nghị quyết việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND phường năm 2023; Nghị quyết dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động HĐND phường năm 2023./.
                                                   Nguyễn Mai Thy
(Đài truyền thanh phường Ninh Thạnh)30/12/2022 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kì 2021-2026/PublishingImages/2022-12/ninhthanh_30_12_2022_Key_30122022153008.jpg
30/12/2022 16:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu: Khảo sát việc chi tiền hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xãThường trực HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu: Khảo sát việc chi tiền hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã
Chiều ngày 28/12, Thường trực HĐND xã tiến hành khảo sát về việc chi tiền hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã đối với UBND. Thành phần đoàn khảo sát có ông Đặng Văn Kiết - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, bà Lê Thị Bích Tuyền - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Trưởng hai Ban của Hội đồng nhân dân xã.

Qua khảo sát của Thường trực HĐND, nhìn chung UBND có thông báo số 133/TB-UBND về việc chi trả kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp thiệt hại do thiên tai gây ra trên đài, cụm truyền thanh của ấp về thời gian, địa điểm, ngày giờ để người dân biết đến nhận tiền, đồng thời có kế hoạch phân theo thứ tự từng ấp và phân công thủ quỹ xã thực hiện nhiệm vụ cấp tiền, tổng kinh phí được cấp 469.130.0000 đồng.
 
Tuy nhiên khi cấp tiền còn một số trường hợp đi làm ăn xa không về được UBND chưa tạo điều kiện cho nhận tiền, còn vài trường hợp để sót dẫn đến khi cấp tiền người dân không có tên trong danh sách.

Đoàn khảo sát đề nghị UBND xã tạo điều kiện hướng dẫn về các thủ tục để những người đi làm ăn xa được nhận tiền theo quy định, những trường hợp để sót UBND nên có biện pháp giải quyết đảm bảo, tránh để người dân phiền hà.
 
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ30/12/2022 12:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu: Khảo sát việc chi tiền hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/12/2022 12:00NoĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN HÒA, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 4 KHÓA XII,  NHIỆM KỲ 2021 - 2026THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN HÒA, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 4 KHÓA XII,  NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Sáng ngày 29/12, Thường trực Hội đồng nhân dân phường An Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Hải - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường và ông Nguyễn Công Hường - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường; Các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường, thành viên UBND phường, các ban ngành đoàn thể phường, Ban giám hiệu của các điểm trường và các đồng chí Bí thư, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Khu đội trưởng cùng với 23 vị đại biểu HĐND phường.
Tại kỳ họp, đại biểu được nghe UBND phường Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách địa phương năm 2023, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn phường, Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023... 
Tại kỳ họp đại biểu đã tập trung thảo luận và chất vấn chủ tịch UBND phường 02 nhóm vấn đề chất vấn: nhóm vấn đề công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, điện trên địa bàn phường và nhóm vấn đề về tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn, đã có 07 ý kiến chất vấn ở 02 nhóm vấn đề ..... Qua chất vấn, chủ tịch UBND phường đã giải trình thỏa đáng 6 ý kiến chất vấn, ghi nhận 01 ý kiến.
Cũng tại kỳ họp HĐND phường biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết gồm: Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND phường năm 2023; Nghị quyết giám sát của HĐND về kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn phường.

THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG AN HÒA30/12/2022 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN HÒA, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 4 KHÓA XII,  NHIỆM KỲ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/12/2022 11:00NoĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Hội đồng nhân dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Hội đồng nhân dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có ông Lâm Minh Lâm - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đơn vị xã Thái Bình; có mặt 26/27 vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 06 ấp đại diện cho cử tri trên toàn xã. Chủ tọa Kỳ họp: Bà Trần Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Ông Nguyễn Văn Quốc - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

thaibinh_30_12_2022.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 5

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã; Báo cáo công tác Ủy ban nhân dân xã; về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa của người đã trả lời chất vấn tại kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân xã khóa XII; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã; Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân năm 2022; các báo cáo thẩm tra của 02 Ban Hội đồng nhân dân xã về các nội dung trình tại kỳ họp; Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về dự toán phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Tờ trình về dự toán thu, chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự và An toàn giao thông năm 2023; Thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã năm 2022.

Tại phần thảo luận, đa số các ý kiến của các đại biểu đã nhất trí cao với nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Một số ý kiến bổ sung thêm để đánh giá kết quả đạt được đặc biệt là kết quả thu ngân sách trên địa bàn xã tính đến ngày 31/10/2022 đạt được 126,61% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã đề ra.

Phiên chất vấn tập trung vào một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm như: Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan chuyên môn; tình trạng lấn chiếm đất công; đường giao thông nông thôn;v.v…. Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã kết luận phiên chất vấn, đánh giá cao công tác chuẩn bị và ý kiến trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân xã với tinh thần trách nhiệm cao, làm rõ các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm. Trong thời gian tới Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong trả lời chất vấn và có văn bản báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp tới. Đồng thời đại biểu đã nhất trí và biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; Nghị quyết xin điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết Phê chuẩn dự toán phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết Phê chuẩn dự toán thu, chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT và ATGT năm 2023; Nghị quyết về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã; Nghị quyết về Tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023.

Bế mạc kỳ họp, Bà Trần Thị Tuyết Lan – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị: Ủy ban nhân dân xã sớm cụ thể hóa các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua tại kỳ họp này thành chương trình, kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện; phối hợp tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã sớm tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, luật pháp của nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./. 

Thường trực HĐND xã Thái Bình
30/12/2022 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Thái Bình, huyện Châu Thành Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/PublishingImages/2022-12/thaibinh_30_12_2022_Key_30122022090546.jpg
30/12/2022 10:00YesĐã ban hành
1 - 30Next