​​

Tổ đại biểu đơn vị huyện Dương Minh Châu

BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng


Nguyễn Văn Hùng.jpg                    

Sinh năm: 09/4/1962.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Nơi làm việc: Văn phòng HĐND Tỉnh.

Nơi ở hiện nay: Hẻm 7, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chương trình hành động

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới, tôi xin trình bày chương trình hành động của mình như sau:

Trước tiên, tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến của nhân dân, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh để có những quyết định, những chủ trương và giải pháp đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân trên lĩnh vực kinh tế - văn hoá- xã hội. Đại biểu HĐND là một phần của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyền lực này không phải tự nhiên mà có, nó là do nhân dân giao cho, là quyền lực của nhân dân được thể hiện qua người đại diện của mình. Do vậy, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ mỗi lời nói, hành động của mình sao cho tất cả đều xuất phát từ những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhằm phục vụ nhân dân chứ không vì riêng mình hay một nhóm người nào đó. Đặc biệt là tôi sẽ đóng góp kiến nghị và đề xuất những vấn đề quan trọng của địa phương, những vấn đề mà nhân dân quan tâm lo lắng, nhưng lại không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương mà là trách nhiệm của các sở, ngành của UBND tỉnh.

Vấn đề thứ hai, trong 5 năm qua là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách lĩnh vực pháp chế, đã tích luỹ được kinh nghiệm thực tiễn nhất định về hoạt động tư pháp, tôi sẽ tích cực vận dụng hiểu biết của mình tham gia công tác giám sát về hoạt động của các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo việc giải quyết các loại án đúng pháp luật. Là đại biểu HĐND, tôi sẽ góp phần giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân đúng theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri.

Thứ ba là công tác cải cách hành chính. Đây là vấn đề mà hiện nay Chính phủ và lãnh đạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thế nhưng quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều điều bất cập. Tôi sẽ đề xuất tỉnh cần phải có những giải pháp mạnh hơn nữa đối với bộ máy hành chính, phương thức hoạt động và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ngày càng khoa học, chính quy nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Đơn giản hoá và xây dựng các quy trình hành chính công khai hơn đối với người dân, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở trong khu vực đầu tư xây dựng cơ bản, đăng ký sản xuất kinh doanh… Rà soát loại bỏ những thủ tục chậm trễ, phiền hà, ách tắc cho người dân.


BigDot.gifĐại biểu Phạm Văn Tín - Tổ phó


 Phạm Văn Tín.jpg

Sinh năm: 20/4/1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán tài chính doanh nghiệp, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Nơi làm việc:​ UBMTTQ huyện Dương Minh Châu

Nơi ở hiện nay: Ấp Phước Tân 3 - xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh hiệp thương chọn vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình gồm những nội dung sau:

1. Tôi luôn khẳng định HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh ở địa phương. Thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước cùng cấp, kiến nghị cơ quan Nhà nước cùng cấp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2. Khi làm đại biểu HĐND, tôi luôn tích cực hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND, cùng HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND, thông tin kịp thời cho cử tri những chính sách của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lắng nghe và đề đạt những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

3. Quan tâm các vấn đề có tính cấp thiết ở cơ sở hiện nay như: đầu tư phát triển; hạ tầng giao thông mà nhất là giao thông nông thôn; cải cách hành chính; an sinh xã hội; nguồn nước sinh hoạt; môi trường; bảo vệ rừng; vệ sinh thực phẩm; quản lý đầu tư xây dựng. Tham gia cùng với HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát quá trình tổ chức thực hiện của cơ quan Nhà nước.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 thì bản thân tôi xem đây là một vinh dự và là một trọng trách đối với cử tri, đồng thời tôi sẽ có điều kiện thuận lợi để đề đạt những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.


BigDot.gifĐại biểu Nguyễn Văn Hợp


 Nguyễn Văn Hợp.jpg

Sinh năm: 10/02/1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Nơi làm việc:​ UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Nơi ở hiện nay: số 186A, đường Nguyễn Văn Tốt, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; với tư cách là một cán bộ được rèn luyện và trưởng thành từ các phong trào thực tiễn cách mạng, với tất cả tấm lòng vì sự tiến bộ toàn diện của nhân dân, vì sự phát triển của quê hương và đất nước; với vai trò của mình, tôi xin nêu một số công việc trọng tâm mà sắp tới tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo huyện Dương Minh Châu dồn sức lãnh đạo thực hiện như sau:

1.Tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.

2. Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông, giáo dục đào tạo, đẩy mạnh quan tâm chăm lo phát triển toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong khả năng làm tốt nhất các chế độ, đối tượng chính sách và các hoạt động an sinh xã hội.

3. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

4. Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh:

- Đánh giá đúng thực chất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, chất lượng hoạt động các đoàn thể, đoàn viên, hội viên.

- Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ tận tuỵ nhân dân; nghiêm trị các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

- Tạo điều kiện và phát huy tốt thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và quần chúng nhân dân, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương.

- Quá trình thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Lâu nay tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì dân, vì sự phát triển của địa phương, nếu được ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh của cử tri tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn nữa vì sự phát triển toàn diện của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước.


BigDot.gifĐại biểu Võ Thị Bạch Tuyết​


 Võ Thị Tuyết 1.jpg

Sinh năm: 26/11/1966.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học ngành Địa chất - hướng thủy văn công trình, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLHPN

Nơi làm việc:​ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

Nơi ở hiện nay: Số 2, Tổ 4, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Tôi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, tôi sẽ quan tâm thực hiện một số vấn đề như sau:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri để thu thập, lắng nghe, phản ánh đầy đủ và trung thực các ý kiến, kiến nghị và những tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân và các ngành chức năng; đồng thời giám sát, đôn đốc và đề nghị các ngành, các cấp trả lời các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cử tri.

2. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn giúp hộ nghèo có điều kiện sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; vận động các nguồn lực xã hội xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ con giống cho phụ nữ nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, chăm lo sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ và trẻ em nghèo…

3. Tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng được hưởng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, phụ nữ, trẻ em được hưởng đúng, đủ chính sách theo quy định và kịp thời.

4. Quan tâm thực hiện tốt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" theo 4 phẩm chất "Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang". Quan tâm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.


BigDot.gifĐại biểu Đỗ Thị Thanh Loan


 Đỗ Thị Thanh Loan.jpg

Sinh năm: 12/7/1987.

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục thể chất, Trung cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn.

Nơi làm việc:​ Huyện đoàn Dương Minh Châu

Nơi ở hiện nay: Số 7, đường số 10, tổ 12, ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​

Chương trình hành động

Được Tỉnh đoàn Tây Ninh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn đối với bản thân tôi. Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, tôi sẽ cố gắng làm tốt những việc sau đây:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, gần gũi sâu sát với nhân dân, đồng thời xem đó là những luận cứ khoa học phát sinh từ thực tiễn để làm thông tin để bàn luận tại các cuộc họp, kiến nghị các ngành các cấp giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri kịp thời, thoả đáng và đề xuất các giải pháp xây dựng kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngày càng tốt hơn.

2. Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì nhiều vấn đề xã hội bức xúc đang đặt ra, đặc biệt là ô nhiễm môi trường. Vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề lớn của sự phát triển của tỉnh Tây Ninh nói chung và của huyện Dương Minh Châu nói riêng. Môi trường sống đang bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng ồn của phương tiện giao thông, của nhà máy xí nghiệp, của các tụ điểm ca nhạc tự phát. Ô nhiễm nguồn nước, mùi hôi của các xí nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý. Rác thải sinh hoạt đô thị, rác y tế… Nếu được là đại biểu HĐND, tôi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con và chuyển tải những vấn đề bức xúc này đến các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết cho dân.

3. Tham gia ứng cử bầu đại biểu HĐND với vai trò là cán bộ Đoàn, điều tôi quan tâm nhất là đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi ở huyện Dương Minh Châu còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn so với các khu vực khác. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục cùng với tổ chức Tỉnh đoàn Tây Ninh, Huyện đoàn Dương Minh Châu tích cực đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề và hỗ trợ nguồn vốn vay cho thanh niên; vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… Bên cạnh đó, sẽ phối hợp cùng ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho các em thiếu nhi và đoàn viên thanh niên để góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cũng như trang bị cho các em một số kỹ năng để các em có thể thích ứng trong cuộc sống hằng ngày.


BigDot.gifĐại biểu Phạm Thị Thanh Vân


 Phạm Thị Thanh Vân.jpg

Sinh năm: 07/4/1958.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Luật gia.

Nơi làm việc:​ Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu

Nơi ở hiện nay: Số 227, tổ 9, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.​​

Chương trình hành động

Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Tôi xin phép được trình bày những suy nghĩ và việc làm của mình trong chương trình hành động như sau:

Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Luật gia huyện đại diện cho giới luật gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực đóng góp ý kiến trong công tác pháp luật- nhất là phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý với tinh thần phục vụ nhân dân, quan tâm nhiều đến việc bảo vệ quyền, lợi chính đáng cho nhân dân, đặc biệt là những người dân nghèo trong xã hội và giúp họ luôn được bình đẳng trước pháp luật.

Liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri về quyền và lợi ích hợp pháp đến Hội đồng nhân dân và các ngành chức năng để có chủ trương giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, bức xúc mà cử tri quan tâm nhất là liên quan đến công tác pháp luật.

Trong các kỳ họp của HĐND, tích cực có ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Cụ thể là những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác pháp luật và những vấn đề khác mà hiện nay cử tri quan tâm nhiều như: 

- Đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh.

- Tích cực đề xuất ý kiến trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: xoá nghèo, tạo việc làm, thực hiện bình đẳng giới.

- Vận động, tổ chức cho hội viên Hội Luật gia huyện tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phục vụ tốt các yêu cầu của nhân dân. Cung cấp kịp thời các dịch vụ pháp lý góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 - Thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật, từ đó kiến nghị xử lý những vấn đề chưa tốt, chưa đúng, chưa phù hợp, góp phần xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.​