Danh Sách Videos
TNCT: "Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn còn nhiều vướng mắc" 08/11/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Tây Ninh xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn " 01/11/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Tìm giải pháp cho công tác thu gom rác thải sinh hoạt " 25/10/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả cần hoàn chỉnh tiêu chuẩn, định mức " 18/10/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi" 11/10/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Phiên giải trình về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo" 04/10/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Tọa đàm Tây Ninh với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng thương hiệu nông sản" 27/9/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Xây dựng nông thôn mới nhiều tiêu chí gặp khó" 20/9/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Chấn chỉnh từng bước những tồn tại mà cử tri phản ánh" 13/9/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Công tác quản lý và phát huy giá trị duy tích chưa được quan tâm đúng mức" 06/9/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Những điển hình góp sức xây dựng nông thôn mới" 30/8/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Quy hoạch xây dựng khu đô thị dịch vụ cho KCN Trảng Bàng bao giờ hết treo" 23/8/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Tọa đàm ngành giáo dục sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019" 16/8/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Chống ngập cần những giải pháp đồng bộ" 09/8/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Đường giao thông xuống cấp do đầu tư thiếu đồng bộ" 02/8/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Thường trực HĐND tỉnh phiên giải trình về việc giao tài sản phải thi hành án" 26/7/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Phiên chất vấn kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh nội dung chất vấn xuất phát từ các vấn đề bức xúc xã hội " 19/7/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri" 12/7/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Những bất cập trong thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn" 05/7/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Tọa đàm tuyển sinh đầu cấp, những vấn đề cần lưu ý" 28/6/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng" 21/6/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Nỗi lo của người dân vì cầu dân sinh xuống cấp" 14/6/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Những bất cập khi dự án đường 30-4 được nâng cấp" 07/6/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Tìm giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông" 31/5/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Cần quan tâm hơn đời sống người lao động"24/5/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân" 17/5/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Sớm đưa nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững" 10/5/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Bất an vì buôn bán hàng rong trước cổng trường" 03/5/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính" 26/4/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"HĐND tỉnh Tây Ninh: Phiên giải trình quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học" 19/4/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính" 12/4/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Cử tri kiến nghị xóa quy hoạch treo Cụm công nghiệp" 05/4/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT:"Việc làm, người lao động và nhu cầu tuyển dụng " 29/3/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Rừng phòng hộ Hồ Dầu Tiếng đang kêu cứu" 22/3/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Người dân bất an vì hát karaokê di động " 15/3/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Xuân trao yêu thương" 08/02/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Thu hút dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" 01/02/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Vì sao phải số hóa truyền hình mặt đất" 25/01/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Đưa nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo của HTX trên địa bàn tỉnh vào cuộc sống" Tác giả: Mô tả: Trình bày:
TNCT: "Vệ sinh thực phẩm người tiêu dùng bất an" 11/01/2018 Tác giả: Mô tả: Trình bày: