Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
224
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
117 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công  trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhHDND
 
218/2018/NQ-HĐND12/12/2018Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
319 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn  giao thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
420 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội  vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019HDND
 
521/2018/NQ-HĐND12/12/2018Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
622 /2018/NQ-HĐND12/12/2018Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
723/2018/NQ-HĐND12/12/2018Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí  cùng chi trả đối với thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
824/2018/NQ-HĐND12/12/2018Quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây NinhHDND
 
925/2018/NQ-HĐND12/12/2018Về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây NinhHDND
 
1031/NQ-HĐND12/12/2018Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019HDND
 
1132/NQ-HĐND12/12/2018Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019HDND
 
1233 /NQ-HĐND12/12/2018Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Phú (Đoạn từ cửa số 7  nội ô Tòa Thánh đến Quốc lộ 22B)HDND
 
1334/NQ-HĐND12/12/2018Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017HDND
 
1435/NQ-HĐND12/12/2018Về thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035HDND
 
1536/NQ-HĐND12/12/2018Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035HDND
 
1637/NQ-HĐND12/12/2018Về giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019HDND
 
1738/NQ-HĐND12/12/2018Về việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,  Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhHDND
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa