Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết KH19: Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
14/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
10/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết KH19: Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden