Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết KH19: Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021  
Số Ký hiệu:
12/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
23/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021  
Nội dung Tập tin Đính kèm:
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden