Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết KH19: NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 
Số Ký hiệu:
11/2020/NQ-HĐND  
Ban hành:
10/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden