Văn bản Quy phạm Pháp luật
NGHỊ QUYẾT Quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
07/NQ-HĐND 
Ban hành:
23/03/2021 
Người ký:
Nguyễn Thành Tâm 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/03/2021 
Trích yếu:
NGHỊ QUYẾT Quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden