Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Kiến nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng tăng giá của các đại lý bán thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Kiến nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng tăng giá của các đại lý bán thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, vì hiện nay giá bán tăng rất cao

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden