Kiến nghị và trả lời kiến nghị

Chủ đề: Đề nghị Chính phủ sớm tìm ra biện pháp ngăn chặn hiệu quả, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng, sớm ổn định và phát triển kinh tế

Cử tri Tây Ninh

HĐND tỉnh

Hiện nay đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày càng tăng không có chiều hướng giảm, gây hoang mang trong xã hội. Đề nghị Chính phủ sớm tìm ra biện pháp ngăn chặn hiệu quả, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng, sớm ổn định và phát triển kinh tế

hidden
hidden
THÔNG BÁO
hidden
hidden