Ngày làm việc thứ 14: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn

Thứ năm - 06/06/2024 08:47 19 0

Ngày 05/6/2024, Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn, buổi sáng tiếp tục nhóm vấn đề thứ hai, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội - Trần Thanh Mẫn điều hành; phiên chất vấn diễn ra chiều ngày 4/6 và đầu giờ sáng ngày 5/6, đã có 40 đại biểu chất vấn và tranh luận, trong đó có 06 tranh luận, số chưa chất vấn là 43 đại biểu. Công thương là lĩnh vực quan trọng, có tác động rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Tham gia trả lời, giải trình là Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Mạnh Hùng đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm. Nội dung chất vấn của đại biểu tập trung vào công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; Việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn

Kết thúc phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương, Chủ tịch Quốc hội - Trần Thanh Mẫn nhận định rằng, thời gian qua hoạt động của ngành công thương có nhiều đổi mới, hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh, chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được hoàn thiện, nhất là trong hoạt động thương mại điện tử nhiều vụ việc nổi cộm về bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng xã hội đã được phát hiện, xử lý nghiêm. Việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết đã góp phần quan trọng vào kết quả xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng cao. Công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển, cung cấp nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa được nâng cao trong nhiều ngành sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được hoạt động thương mại điện tử, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng còn diễn biến phức tạp, kim ngạch xuất khẩu chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào một số thị trường lớn. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, hiệu quả khai thác các Hiệp định FTA chưa được như kỳ vọng. Tỷ lệ cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, hiệu quả triển khai các chính sách ưu đãi trong ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí còn hạn chế.

Qua phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ có liên quan thực hiện các giải pháp đề ra tập trung vào một số vấn đề trọng tâm về: tiếp tục hoàn thiện pháp luật liên quan đến thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường quốc tế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035; tập trung phát triển các ngành điện tử thông minh, ôtô, cơ khí và tự động hóa công nghệ cao dệt may, da giày; hoàn thiện chính sách thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn; đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp chế biến nông, lâm sản; có giải pháp phát triển nguồn nhân lực công tác nghiên cứu thiết kế chuyển giao công nghệ ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao năng lực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào các dự án quy mô lớn tại Việt Nam, từng bước mở rộng ra thị trường nước ngoài để tận dụng các FTA đã ký kết, triển khai chính sách khuyến khích sử dụng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí trong nước…

Trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán. Phiên chất vấn đã có 35 đại biểu đăng ký phát biểu và đã được phát biểu, trong đó có một ý kiến tranh luận; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tham gia trả lời, giải trình làm rõ thêm các vấn đề liên quan. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội rất cụ thể, bám sát nội dung chất vấn. Tổng Kiểm toán nhà nước lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nắm chắc vấn đề, trả lời ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục, đi thẳng vào các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn

 Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội – Trần Thanh Mẫn nhận định rằng, Kiểm toán nhà nước có vai trò quan trọng trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính nhà nước; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản công; giúp Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm.

Hoạt động của Kiểm toán nhà nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đã cung cấp những thông tin xác thực, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập, sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị, có kiến nghị góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật. Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tăng liên tục qua từng năm, thu nộp về ngân sách nhà nước với số tiền khá lớn. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Kiểm toán nhà nước triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán từng bước được khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực kiểm toán vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập, kết quả kiểm toán chưa đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Việc phát hiện hành vi tham nhũng còn khó khăn, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn có kiểm toán viên vi phạm quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Còn một số trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, có những giải pháp hiệu quả để khắc phục, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như:

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, tập trung kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là những vấn đề dư luận xã hội, đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Cung cấp kịp thời báo cáo kiểm toán cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra. Đẩy mạnh cải cách hành chính đối với phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Từng bước chuyển đổi từ quy trình kiểm toán truyền thống sang quy trình kiểm toán số dựa trên nền tảng dữ liệu lớn với sự hỗ trợ công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Có biện pháp xử lý kịp thời, đúng pháp luật các đoàn kiểm toán, kiểm toán viên đưa ra kết luận, kiến nghị thiếu bằng chứng, không đủ căn cứ pháp lý, dẫn đến thiếu khả thi, khó thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đặc biệt là chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là các kết luận, kiến nghị còn tồn đọng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán kết nối liên thông với bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện, thực thi công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để hạn chế trùng lặp, chồng chéo ngay từ khâu xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm toán hằng năm.

Thứ hai, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các trường hợp chậm hoặc không thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Nghiên cứu cơ chế xử lý chung đối với các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán. Thu hồi, hoàn trả, giảm chi ngân sách trong các trường hợp cơ quan, đơn vị phá sản, giải thể hoặc cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi nhân sự.

Buổi chiều, Quốc hội thực hiện chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn của đại biểu tập trung vào các vấn đề về: Công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu biểu diễn đỉnh cao; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm; chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Thứ Năm, ngày 06/6/2024, Sáng: Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ làm rõ một số vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn; sau đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự; 

Chiều: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

KC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay712
  • Tháng hiện tại116,727
  • Tổng lượt truy cập1,243,438
Lịch công tác
Lịch tiếp xúc cử tri
Lịch tiếp công dân
Tài liệu góp ý luật
Họp không giấy
tài liệu các kì họp
góp ý văn bản dự thảo
chuyển đổi số
hỏi đáp
Công báo
Công khai ngân sách
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây